Høring forud for afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af bionaturgasledning ved Bånlev Biogas

Miljøstyrelsen har den 2. maj 2019 modtaget en ansøgning fra HMN GasNet via Favrskov og Aarhus Kommune om etablering af en bionaturgasledning til transport af opgraderet biogas (bionaturgas) fra opgraderingsanlæg placeret ved Bånlev Biogas til HMN GasNet P/S's M/R-station, 4601 Hinnerup.

Oplysninger fra bygherre

VVM-ansøgning

Detailkort over ledningstracé:

Kortbilag 101

Kortbilag 103

Kortbilag 105

Kortbilag 107

Kortbilag 109

Kortbilag 111

Kortbilag 113

Kortbilag 115

Kortbilag 117

Oversigtskort

Oversigtskort (101-107)

Oversigtskort (109-117)

Miljøstyrelsens dokumenter

Udkast til Miljøstyrelsens afgørelse

Udkast til Miljøstyrelsens screeningsskema

Bemærkninger bedes fremsendes enten i brev eller pr. mail inden d. 22. september 2019 til Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 odense C eller  mærket med journalnummer MST-530-00150