Esbjerg Biogas

Ørsted ønsker at undersøge mulighederne for at etablere et biogasanlæg på adressen Mådevej 52, 6705 Esbjerg Ø. Projektet er omfattet af krav om miljøvurdering.

Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S har ansøgt om etablering af et biogasanlæg på adressen Mådevej 52, 6705 Esbjerg Ø. Projektet omfatter et fuldt udbygget biogsanlæg i form af modtagetanke, reaktortanke, varmeveksler, hygiejniseringsmoduler, lagerkapacitet, gasrensning, opgraderingsanlæg m.v.

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 og Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S skal derfor udarbejde en miljøkonsekvensrapport, inden Miljøstyrelsen kan vurdere, om projektet kan gennemføres. Miljøkonsekvensrapporten beskriver projektets virkninger på miljøet og de afværgeforanstaltninger, der er nødvendige for at begrænse eventuelle skader.

På denne side kan man følge miljøvurderingsprocessen for projektet og finde relevant materiale. 

Aktuel status i sagen (opdateret d. 16. oktober 2018)

Idéfasen er afsluttet pr. 2. oktober 2018 og afgrænsningsnotatet er pt. under udarbejdelse.

 

Sagens dokumenter

Indkaldelse af idéer og forslag (18. september 2018)