Blåbjerg Biogasanlæg

Blåbjerg Biogasanlæg AmbA har via Viborg Kommune søgt om VVM-tilladelse til udvidelse af biogasanlæg og opførsel af proceshal for Ørbæk Biomasse.

Blåbjerg Biogasanlæg AmbA, Præstbølvej 11, 6830 Nørre Nebel har ansøgt om en udvidelse af det eksisterende biogasanlæg, inklusiv et gasopgraderingsanlæg, samt gastilslutningsledning til naturgasnettet.

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 og BlåBjerg Biogas AmbA skal derfor udarbejde en miljøkonsekvensrapport, inden Miljøstyrelsen kan vurdere, om projektet kan gennemføres.

Miljøkonsekvensrapporten beskriver projektetsvirkninger på miljøet og de afværgeforanstaltninger, der er nødvendige for at begrænse eventuelle skader.

På denne side kan man følge miljøvurderingsprocessen for projektet og finde relevant materiale.

Aktuel status i sagen (opdateret d. 15. november 2018)

Idéfasen er i høring til d. 30. november 2018.

 Sagens dokumenter

- Idéoplæg