Avedøre Holme Biogasanlæg

Ørsted GWS Avedøre Biogas A/S, Daka Denmark A/S, I/S Amager Ressource Center (ARC) og gasselskabet HMN GasNet P/S har i fællesskab planlagt at etablere et biogasanlæg på Avedøre Holme, som skal behandle ca. 200.000 tons kildesorteret organisk dagrenovation og industriel biomasse pr. år, og derved producere 16 millioner m3 biogas, der opgraderes og sendes ud i det lokale naturgasnet.

Anlægget placeres umiddelbart øst for Avedøreværket og vil bestå af forbehandlings- og hygiejniseringsanlæg, modtagetanke, reaktortanke, energianlæg, lagerkapacitet, gasrensning, opgraderingsanlæg, luftfiltre m.v.

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 og bygherrerne skal derfor udarbejde en miljøkonsekvensrapport, inden Miljøstyrelsen kan vurdere, om projektet kan gennemføres. Miljøkonsekvensrapporten beskriver projektets virkninger på miljøet og de afværgeforanstaltninger, der er nødvendige for at begrænse eventuelle skader.

På denne side kan man følge miljøvurderingsprocessen for projektet og finde relevant materiale. 

Aktuel status i sagen (opdateret d. 19. december 2018)

Høringsfristen er fastsat til 15. januar 2019

Sagens dokumenter

Følgebrev til debatoplæg

Debatoplæg