Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Miljøvurdering (VVM)

Miljøstyrelsens miljøvurderingssager

Miljøstyrelsen behandler en række fulde miljøvurderingssager, hvor vi er myndighed efter reglerne i miljøvurderingsbekendtgørelsen. Styrelsen træffer også afgørelser om, at projekter ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Igangværende miljøvurderingssager  Igangværende screeningssager      Afgørelser om, at projekter ikke er omfattet af krav om miljøvurdering Afsluttede miljøvurderingssager

Planer og programmer

Miljøvurderinger af planer og programmer foregår på niveauet før projektniveau, og dermed også på et tidligere tidspunkt i beslutningsprocessen end miljøvurdering af konkrete projekter.

Konkrete projekter

Miljøvurdering af konkrete projekter foretages for anlægsprojekter, inden bygherre får tilladelse til at gå i gang med projektet.

Grænseoverskridende miljøpåvirkninger – Espoo-konventionen

Hvis planer, programmer eller konkrete projekter kan forventes at medføre grænseoverskridende miljøpåvirkninger træder konventionen i kraft.