Spørgsmål og svar om vindmøller

Vindmøller_1170-659

Reglerne om lavfrekvent støj trådte i kraft fra 1. januar 2012 . Hermed er Danmark det første land i verden, som har bindende grænser for lavfrekvent vindmøllestøj.

Reglerne i vindmøllebekendtgørelsen supplerer de hidtil gældende støjgrænser for vindmøller med en grænse på 20 dB for den lavfrekvente støj og sikrer dermed, at hverken den sædvanlige støj eller lavfrekvent støj bliver generende, når de nye vindmøller kommer.

Miljøstyrelsens vejledning om støj fra vindmøller giver svar på mange spørgsmål om vindmøllestøj og om, hvordan støjreglerne håndteres.