Støjpuljen under Banedanmark

Projekter med "partnerskab" om støjisolerende vinduer, facadeisolering og lignende arbejder, der er direkte knyttet til selve bygningen eller boligen kan have karakter af at være "tilskudsprojekter" mere end egentlige "medfinansieringsprojekter".

Banedanmark drev fra midten af 1980’erne og frem til 2014 et støjprojekt, der bl.a. omfattede støjisolering af boliger på udvalgte strækninger, hvor de mest støjbelastede boliger fik tilbud om tilskud på 50, 75 eller 90 % til støjisolering afhængigt af, hvor meget støj der var ved boligen.
Boligejerne stod selv for at få arbejdet udført efter en anvisning fra Banedanmarks støjkonsulent. Det handlede typisk om udskiftning af vinduer, men kunne også være mere omfattende ændringer af boligen. Ordningen var en stor succes og omfattede adskillige tusinde boliger.

Der var tale om simple former for partnerskaber, hvor den enkelte ejer i princippet selv kunne lave en aftale. Der er ingen juridiske barrierer i denne form for partnerskab. Det er velafprøvet i andre puljeordninger, og kommunerne kan bruge deres erfaringer herfra eller umiddelbart kontakte f.eks. Banedanmark for deres erfaringer med støjtilskud.

Projektet lukkede ned i 2014, da samtlige tilskudsberettigede boliger på daværende tidspunkt havde fået tilbudt støjisolering. Det er ikke længere muligt at få tilskud til støjisolering.

Guide til Støjpartnerskaber

Guide til støjpartnerskaber

Erfaringerne fra projekterne i 2005 til 2007 er opsamlet og formidlet i en guide for finansielle støjpartnerskaber.

Download guiden som PDF her