Er idéen bæredygtig?

Er du en støjramt borger, så efterprøv denne tjekliste for det gode støjpartnerskab. Listen giver i første omgang stikord og inspiration.

Er du en støjramt borger, så efterprøv denne tjekliste for det gode støjpartnerskab. Listen giver i første omgang stikord og inspiration til nogle af de forudsætninger, der sikrer succes med ideen til støjbekæmpelse og partnerskabet, især hvis de drøftes og afklares tidligt i forløbet:

 • Er alle boligejere eller beboere forpligtet til at være med i jeres forening?
 • Kan I sikre, at alle grundejere og beboere kommer med, så I undgår "gratister"?
 • Er der stor ensartethed i boligerne eller i sammensætningen af bebyggelsen i området?
 • Oplever alle beboere støjgenerne (næsten) ens?
 • Vil støjen blive nedsat for (næsten) alle?
 • Er det økonomiske ansvar afklaret i foreningen og/eller i forhold til den enkelte grundejer eller lejer?
 • Kan projektet gennemføres uden økonomisk risiko for grundejerne?
 • Kan I med god sikkerhed forudse en mærkbar forbedring af boligernes værdi?
 • Er det afklaret, hvem der ejer de arealer, der skal bruges til f.eks. støjskærme eller støjvolde?
 • Er det undersøgt, om offentlig finansiering (stat eller kommune) er sandsynlig?
 • Er alle beboere bevidst om de langsigtede konsekvenser for helbredet af støj i hverdagen?

Er svaret benægtende i mange tilfælde, så afdæk, hvilke af spørgsmålene I kan påvirke og afklar disse yderligere.

Hvis der er brug for mere hjælp, viser erfaringerne fra forsøgsprojekterne, at kommunernes fagfolk og private rådgivere gerne står til rådighed med at afklare og besvare præcise spørgsmål. De er altid en god hjælp i den indledende fase, men de tager ikke over! Med mindre det er en del af aftalen og samarbejdet.

Guide til Støjpartnerskaber

Guide til støjpartnerskaber

Erfaringerne fra projekterne i 2005 til 2007 er opsamlet og formidlet i en guide for finansielle støjpartnerskaber.

Download guiden som PDF her