Start af støjpartnerskab

Få indblik i forskellige former for støjpartnerskaber og få inspiration til, hvordan du eventuelt selv etablerer et partnerskab for at få støjen reduceret.

Høreværn_1170-400

Partnerskabstanken byggede på, at alle partnere skulle bidrage og få udbytte af det fælles projekt. Som borger, grundejer eller boligforening, var det derfor vigtigt at få opbakning fra grundejer- eller boligforeningen om at igangsætte et partnerskabprojekt. Første skridt var at afklare, hvor mange midler der kunne afsætte og hvordan projektet skulle finansieres.

Næste skridt kunne være at tage kontakt til kommunens miljø- eller planafdelingen for at komme i dialog om et fælles projekt. Initiativet kunne også komme fra kommunen, som søgte efter private partnere til at medfinansiere støjreduktion.

Kommunen skulle sikre politisk opbakning inden projektet kunne sættes i gang. Hvis man som kommune havde en idé til et projekt, så var det første naturlig skridt at invitere borgere og ejere til et dialogmøde for at sondere mulighederne.

Du kan få inspiration til, hvordan et støjpartnerskab kan opbygges ved at læse mere om de enkelte forsøgsprojekter . Erfaringerne fra projekterne i 2005 til 2007 er opsamlet og formidlet i en guide for finansielle støjpartnerskaber.

Guide til Støjpartnerskaber

Guide til støjpartnerskaber

Erfaringerne fra projekterne i 2005 til 2007 er opsamlet og formidlet i en guide for finansielle støjpartnerskaber.

Download guiden som PDF her