Hvordan kan du bekæmpe støj fra trafik?

Ideer til bekæmpelse af støj

Støjen kan bekæmpes

  1. ved kilden (omlægge trafik, reducere hastighed og ændre vejens belægning)
  2. undervejs (afskærme med skærme, volde eller andre terrænændringer)
  3. ved boligen (afskærme tæt på, isolere facader og vinduer)

Det kan være en god strategi at kombinere de forskellige metoder til støjbekæmpelse. Mange af de tekniske metoder dæmper ikke støjen ret meget hver for sig; men man kan kombinere sig frem, så den samlede effekt bliver god og mærkbar.

Metoder til bekæmpelse af vejstøj

Isoleringen sikrer det indendørs støjniveau, så længe vinduerne er lukkede. Altaner, der vender ud mod en støjende vej, kan støjdæmpes ved at indkapsle altanen i glas, så den fungerer som en udestue. Det vil også dæmpe støjen i rummene bag altanen. Facadeforbedringer kombineres med 
tiltag ved vinduerne.

Hvis der alligevel skal udskiftes vinduer, så er det oplagt at bruge en særligt støjisolerende løsning. Det kan blot være en termolydrude i stedet for den almindelige termorude. Den vil dæmpe støjen langt bedre og koster ikke ret meget mere. Et forsatsvindue er en meget effektiv løsning.

Alternativet er også en ny type af lydvinduer, som samtidig giver god ventilation, og som også dæmper støjen, når vinduet åbnes. De består af to koblede vinduesfelter, der åbnes modsat hinanden, så der skabes en slags lydsluse igennem vinduet. Yderligere findes der lydskodden, der som en slags glaskasse eller udvendigt forsatsvindue sættes uden på de eksisterende vinduer.

Hvor det er muligt, kan man med fordel flytte boligens mest støjfølsomme rum væk fra den facade, hvor der er mest støj.

Støjafskærmning kan blandt andet være af metal, glas, træ eller jord og er en effektiv løsning for boliger i stueplan. Jordvolden er dog pladskrævende. En støjafskærmning kan lukke for adgang til området bagved m.m.

Tilbygninger, garager eller lignende kan placeres og udføres, så de også fungerer som en støjskærm.

Asfalt, der ikke støjer så meget, er i dag en velafprøvet metode. Det er ikke en løsning, der dæmper støjen voldsomt meget, men den gør lyden fra vejen lidt mere behagelig.

Man kan også dæmpe støjen ved at sænke bilernes hastighed. Det mest simple er nye skilte, men chikaner og andre former for hastighedsbegrænsning kan være den bedste løsning.

Hvis det er muligt, kan dele af trafikken måske omlægges til andre veje. Det skal så helst ikke gå ud over andre beboere ved de veje. Der skal flyttes ret meget trafik, for at det for alvor betyder noget. Men kan man f.eks. begrænse eller helt slippe for tung trafik, specielt om natten, så vil det være en væsentlig forbedring.