Hvordan kan du bekæmpe støj fra trafik?

Få indblik i forskellige former for støjpartnerskaber og få inspiration til, hvordan du eventuelt selv etablerer et partnerskab for at få støjen reduceret.

Støjen kan bekæmpes

  1. ved kilden (omlægge trafik, reducere hastighed og ændre vejens belægning)
  2. undervejs (afskærme med skærme, volde eller andre terrænændringer)
  3. ved boligen (afskærme tæt på, isolere facader og vinduer)

Det kan være en god strategi at kombinere de forskellige metoder til støjbekæmpelse. Mange af de tekniske metoder dæmper ikke støjen ret meget hver for sig; men man kan kombinere sig frem, så den samlede effekt bliver god og mærkbar.