Hvorfor støjpartnerskab

Et partnerskab er et samarbejde mellem forskellige aktører om bekæmpelse af støj. Det er et finansielt partnerskab, fordi alle bidrager økonomisk til samarbejdet - både kommunen og boligejerne.

Bilkø

Idéen bag denne form for samarbejde er, at alle, der investerer i det, også får udbytte af projektet. Borgerne får bedre boliger, hvor støjgenerne er mindre, og boligerne bliver lettere at sælge. Kommunen får sundere borgere og mere attraktive boligområder.

Du kan læse mere om Frederiksbergs Kommunes baggrund for at deltage i forsøgsprojektet i nedenfor.

Et støjpartnerskabsprojekt er et projekt med mange vindere. Beboerne får nogle mindre støjbelastede boliger, ejeren får mulighed for at forbedre sin ejendom, og kommunen får gjort en indsats for støjforbedring. Det viser eksemplerne fra Frederiksberg.

Frederiksberg Kommune er en af de tættest befolkede kommuner i Danmark – og også en af de mest støjbelastede relativt set. 28.000 boliger er støjbelastet, heraf er 7000 stærkt støjbelastet.

"Forsøgsprojektet var derfor en oplagt mulighed til at få erfaringer med indgåelse af støjpartnerskaber", fortæller projektleder Niels Kaalund, Frederiksberg Kommunes Plan- og Miljøafdeling. "Vi valgte at gå med i projektet for at få nogle flere erfaringer på området. For Frederiksberg Kommune er det vigtigt at arbejde med nye muligheder og undersøge koordinerede indsatser."

Desuden har man på Frederiksberg i udvælgelsen af projekterne lagt vægt på inddragelse og dialog.

"Beboerinddragelse er vigtig for en god proces," forklarer Niels Kaalund. "Derfor blev der i begge projekter nedsat arbejdsgrupper med repræsentanter for både beboerne, ejeren og kommune."

I ethvert projekt vil der være tale om meget forskellige løsninger. Det er vigtigt at tage udgangspunkt i den enkelte ejendoms individuelle løsningsbehov.

"Der er mange faktorer, som et støjprojekt skal tage hensyn til," forklarer Niels Kaalund. "Det handler både om æstetik, energi og en samlet løsning for hele området. Vi har derfor også kontakt til relevante regionale samarbejdspartnere, nemlig trafikselskaberne."

Idéen med støjpartnerskaber er blevet positivt modtaget i kommunen. For at komme i gang med selve processen annoncerede Frederiksberg Kommune lokalt et par gange, og fik 20 henvendelser fra forskellige ejendomme, der var interesseret i at deltage i projektet. Her valgte man så to projekter ud, som man har søgt og modtaget støtte til fra Miljøstyrelsen. Målet har været at få samlet erfaringer sammen både konkret i de to projekter og ved at følge de andre projekter. På længere sigt skal det give kommunen idéer til, hvordan man kan arbejde videre med støjbekæmpelse.

Frederiksberg Kommune har haft to forsøgsprojekter med støjpartnerskaber.

Sdr. Fasanvej/Roskildevej

Privat udlejningsejendom med 30 lejligheder. Altaner skal inddækkes. Der skal isættes nye vinduer. Der etableres belægninger med støjsvag asfalt.

Pile Allé

Andelsboligforening med 32 lejligheder. Der er isat nye forsatsvinduer. Kommunen udlægger støjsvage vejbelægninger.

Guide til Støjpartnerskaber

Guide til støjpartnerskaber

Erfaringerne fra projekterne i 2005 til 2007 er opsamlet og formidlet i en guide for finansielle støjpartnerskaber.

Download guiden som PDF her

Støj Danmarkskortet

Find støjbelastningen ved din bolig.