København

Eksempel fra almen andelsboligforening. Lydskodder i Folehaven, København - Fokus på mere end bare støj.

Forsøget udspringer af et projekt i Københavns Kommune om udarbejdelse af en lokal støjhandlingsplan for Folehaven. 

Folehaven er en af de største indfaldsveje til København.

Formålet med projektet er at reducere støjgenerne for beboerne i boligforeningen FB Folehaven ved hjælp en nyudviklet type af lydskodde for vinduerne samt støjskærme omkring nye udendørs opholdsarealer. FB Folehaven er en almen boligforening, og projektet omfatter 36 boliger.

En meget aktiv og engageret formand for boligforeningen har været udslagsgivende for valg af FB Folehaven som primær (privat) partner. Også Art Andersen og Domus arkitekter er en slags tredje partnere, idet de har udviklet lydskodden og dermed båret en del af udviklingsomkostningerne. De har desuden stor faglig interesse i at få afprøvet lydskodden.

FB Folehaven ejer boligområdets arealer, hvorpå de støjdæmpende foranstaltninger skal etableres. Det er derfor formelt FB Folehaven, som er bygherre på projektet. Der regnes ikke med lejestigninger, hvilket er muligt, fordi FB Folehaven havde et overskud i 2006, der kunne overføres og anvendes til støjpartnerskabsprojektet.

Lydskodderne koster ca. 39.000 kr. pr. stk. Og etableringen af de 36 lydskodder og støjafskærmning forventes at kunne afholdes inden for de almindelige vedligeholdelsesomkostninger.

Lydskodderne blev monteret i efteråret 2007, og støjskærmene stod færdigbygget ved udgangen af 2007.

  • Andelsboligforening
  • Lydskodde, 36 boliger
  • Støjskærm, nyt opholdsområde >
  • Begrænset beboerområde
  • Ildsjæle
  • Ny idé til støjisolering >
  • Budget: 3,7 mio. kr.
  • Bidrag Miljøstyrelsen: 33% >
  • Bidrag privat: 20%
  • Bidrag kommune: 47%

Særlige kendetegn: Drevet af ildsjæle

Det var helt vildt stille

“Da vi fik lydskodden for vinduet, kunne vi sove for åbent vindue uden at høre trafikken fra Folehaven. Vi fik monteret en prototype af lydskodden i tre måneder, og den forandrede vores liv og søvn fuldstændigt.

Vi kunne bruge hele vores lejlighed. Og vi kunne sove om natten. Nu, hvor skodden er pillet ned igen, bliver vi hele tiden vækket af trafiklarmen. Vi har afmonteret fjernsynet i soveværelset, fordi vi alligevel ikke kan høre lyden. Så vi glæder os meget til, at skodden kommer op igen. Denne gang skal den blive siddende.”

Henrik Villadsen
Folehaven 39
København

Kommune

Center for Miljø
Københavns Kommune
Kalvebod Brygge 45
1502 København V
Att: Britt Tang Sørensen
E: .dk
T: 33 66 59 44

Ejer

Formand for Almen Boligafdeling
FB-Folehaven
Villy Sørensen
Vinhaven 13. 2.tv.
2500 Valby
E:
T: 21 91 28 11

Guide til Støjpartnerskaber

Guide til støjpartnerskaber

Erfaringerne fra projekterne i 2005 til 2007 er opsamlet og formidlet i en guide for finansielle støjpartnerskaber.

Download guiden som PDF her