Frederiksberg

Frederiksberg Kommune har gennemført to forskellige projekter, der begge vedrører etageejendomme.

Støjisolering af bolig er ved Roskildevej 29-31/Søndre Fasanvej 38 

Projektet omfatter støjdæmpende altaninddækninger med ventilation fra baggård og støjisolering af vinduer i en privat udlejningsejendom med 30 lejligheder og ca. 50 beboere. Ejendommen er opført 1936 og ligger tæt op af et befærdet kryds. Kommunen vil desuden begrænse støjgenerne ved at udlægge støjsvag asfalt i krydset Roskildevej/Sønder Fasanvej.

I det oprindelige og meget kreative projektforslag af Arkitekt MAA Anna Højlund Rasmussens Tegnestue ville man bruge solceller og varmegenvinding i forbindelse med ventilationen af de inddækkede altaner. Omkostningerne forbundet med denne løsning rakte dog ud over de økonomiske rammer for Miljøstyrelsens puljeordning.

Lejerne skal bære en del af finansieringen for at få økonomien til at hænge sammen. Dette sker som huslejestigning på op til ca. 500 kr. pr. måned pr. lejlighed.

Projektet gennemføres i 2007/08.

  • Privat udlejning, 30 lejligheder
  • Altanindækning, vinduer
  • Asfalt og busser
  • Lejere medbestemmende
  • Aktive ildsjæle
  • Højt informationsniveau
  • Budget: 3,8 mio. kr.
  • Bidrag Miljøstyrelsen: 19%
  • Bidrag privat: 61%
  • Bidrag kommune: 20%

Accept af op til ca. 500 kr. mere i husleje om måneden!

"Den største udfordring i projektet har været at få beboerne til at deltage og møde op til informationsmøderne. Der har været et meget dårligt fremmøde. Ved afstemningen var det en stor udfordring at samle nok ja-stemmer til, at projektet kunne vedtages. Det var egentlig ikke et problem at gøre beboerne positive. Huslejen er i forvejen relativ lav, så de fleste kan godt magte en stigning på ca. 500 kr. Huslejestigningen har ikke været noget stort emne i debatten.

Der har været et meget højt informationsniveau. Kirsten Dohn, SBS, der er husejerens rådgiver, har taget sig af de formelle breve og invitationer til måder. Beboerrepræsentationen har taget sig af den daglige beboerkontakt og har hængt opslag op i opgangene. Vi har været ambassadører for projektet. Informationen har klart gavnet projektet. Beboerne har følt sig trygge ved projektet, fordi de er blevet informeret. Hvis de ikke var blevet informeret, så ville der have været risiko for negative reaktioner. Det blev også udtrykt i starten, at beboerne ønskede at have indflydelse. De har haft muligheden på grund af informationerne, og det er vigtigt.”

Hvis du vil vide mere, er kontaktpersonerne:

Kommune

Frederiksberg Kommune, Miljøafdelingen, Rådhuset, 2000 Frederiksberg
Att. Niels Kaalund Jensen
E: T: 3821 4076 

Ejer (repræsentant)

SBS rådgivning, Ny Kongensgade 15, 1472 København K
Att.: Kirsten Dohn
E:  
T: 8232 2500

Guide til Støjpartnerskaber

Guide til støjpartnerskaber

Erfaringerne fra projekterne i 2005 til 2007 er opsamlet og formidlet i en guide for finansielle støjpartnerskaber.

Download guiden som PDF her