Frederiksberg

Frederiksberg Kommune har gennemført to forskellige projekter, der begge vedrører etageejendomme. Her er eksempel fra en andelsboligforening.

Støjisolering af boliger ved Slotskroen/ Pile Allé 

Projektet omfatter støjisolering af vinduer hos andelsboligforeningen A/B Slotskroen med 32 lejligheder og 73 beboere. Andelsboligforeningen ligger på Frederiksberg ved København tæt på stærkt trafikerede gader (Pile Allé og Vesterbrogade).

For at mindske støjen vil kommunen også ændre vejbelægningen i krydset Vesterbrogade/Pile Allé og undersøge, hvorvidt det er muligt at begrænse støjen fra busstoppesteder.

Bestyrelsen for andelsboligforeningen har modtaget stor opbakning fra beboerne til de planlagte tiltag. Bestyrelsen har haft mulighed for at vælge en finansieringsform, der betyder, at andelshaverne ikke selv skal have penge op af lommerne nu og her. Det er andelsforeningen, der med opsparede midler i første omgang investerer i de nye forsatsvinduer. Forsatsvinduernekøbes eller betales først tilbage af boligen i forbindelse med salg.

Størstedelen af projektet er gennemført i 2007.

  • Andelsboliger
  • Forsatsvinduer
  • Asfalt og busser
  • Hjælp fra kommunen
  • Finansieret ved opsparing
  • Velfungerende forening
  • Budget: 1,4 mio. kr.
  • Bidrag Miljøstyrelsen: 37%
  • Bidrag privat: 26%
  • Bidrag kommune: 38%

Særlige kendetegn: Ingen penge op af lommen nu!

Markant bedre livskvalitet

“Det var først, da de nye vinduer blev sat i, at det for alvor gik op for os, hvor generende støjen havde været. Vi havde lært at leve med støjen og accepteret den som et nødvendigt onde. Livskvaliteten er derfor steget betydeligt efter, at trafikstøjen er blevet mindre dominerende."

"Næste skridt er støjdæmpende asfalt, som vil betyde yderligere et lille fald i støjniveauet. Og det vil også kunne mærkes. Kommunen samarbejder desuden med busselskaberne om et forsøg med en støjsvag bus. Denne støj bliver jo endnu tydeligere, når støjen ellers er blevet mindre.”

Henrik Michelsen
Formand for andelsboligforeningen

Kommune

Frederiksberg Kommune
Miljøafdelingen, Rådhuset
2000 Frederiksberg
Att. Niels Kaalund Jensen
E: Obfuscated Email
T: 38 21 40 76

Ejer

A/B Slotskroen
Pile Allé 21, 1. tv.
2000 Frederiksberg
Att. Henrik Michelsen,
E: Obfuscated Email
T: 33 21 91 03

Guide til Støjpartnerskaber

Guide til støjpartnerskaber

Erfaringerne fra projekterne i 2005 til 2007 er opsamlet og formidlet i en guide for finansielle støjpartnerskaber.

Download guiden som PDF her