Allerød

Allerød kommune - eksempel fra grundejerforening.

Støjskærm langs boligområder ved Kongevejen og Sandholmgårdsvej 

Allerød Kommune har fået tilskud til et projekt, der omfatter etablering af 390 meter støjskærm langs boligområdet Mosen, der ligger bag hjørnet af Kongevejen og Sandholmgårdsvej i Blovstrød.

Formålet med projektet er at erstatte en eksisterende, men faldefærdig og utilstrækkelig støjskærm. Den nuværende skærm har en vis støjdæmpende effekt, men etablering af en ny skærm vil forbedre effekten væsentligt. Grundejerforeningen har ifølge lokalplanen ansvaret for at vedligeholde støjskærmen, men konstruktionen med træstolper nedgravet i jord kan ikke holde mere efter 10 år.

Grundejerforeningen har været drivkraften bag projektet. Projektet berører 38 parcelhuse med ca. 110 beboere organiseret i Grundejerforeningen Mosen. Projektet omfattede oprindeligt også et ubygget areal, hvor der var planer om udstykning og nybyggeri og derfor behov for omlægning af støjskærmen.

Denne del af projektet var ikke omfattet af Miljøstyrelsens tilskud, men planerne om en 3. partner i samarbejdet var interessant, idet det havde betydet reduktion i udgifterne for både grundejere, investor og kommune.

Allerød Kommune brugte en del tid på at afklare, hvorvidt man overhovedet ønskede at deltage i projektet på grund af klausulen i lokalplanen. Projektet er siden blevet godkendt i økonomiudvalg og byråd, dog med et reduceret tilskud fra kommunen på 250.000 kr.

Projektet blev gennemført i 2007. Undervejs i de sidste forberedelser blev projektet tilpasset, bl.a. med hensyn til skærmens højde. Det gjorde det nødvendigt at opnå en ny byggetilladelse fra Allerød Kommune, som er den sidste formalitet, der mangler, før projektet kan sættes i gang.

I foråret 2007 har grundejerforeningen gennemført en proces for at få afklaret finansieringen af de 20.000 kr., der er bidraget fra hver grundejer. Resultatet er, at den enkelte grundejer selv kan bestemme, om han vil indbetale et engangsbeløb og dermed få et rentefradrag, eller om han vil indgå i et fælles lån uden rentefradrag. Det bliver besluttet ved afstemning, om lånet skal have en løbetid på tre eller fem år, og det er lykkedes grundejerforeningen at opnå lånet uden at stille sikkerhed.

  • Parcelhuse, grundejerforening
  • Støjskærm, 390 meter
  • Beslutningskraft
  • Konflikt blev til projekt
  • Ildsjæle - målrettede
  • Budget: 1,3 mio. kr.
  • Bidrag Miljøstyrelsen: 40%
  • Bidrag privat: 40%
  • Bidrag kommune: 20%

Særlige kendetegn: Drevet af den private partner

"Projektet var ikke blevet til noget uden støtte, da prisen er for høj for grundejerne alene. Der er endnu ikke skrevet kontrakt med leverandøren af støjskærmen. Jeg vil have en advokat/byggesagkyndig til at kigge kontrakten med leverandøren igennem, inden vi skriver under."

"Man kunne måske tro, at der er styr på tingene, fordi kommunen er med, men det kan vi ikke bruge til noget i forbindelse med en evt. sag med leverandøren, hvor vi står som bygherre."

"Der er også et spørgsmål om mellemfinansiering i perioden imellem, regningen skal betales til leverandøren og til støttebeløbet udbetales fra kommune og Miljøstyrelsen. Vi prøver at få udsat forfaldsdatoen til leverandøren, indtil støttebeløbene er hjemme."

Bent Braum Holst
Formand for grundejerforeningen

Kommune

Allerød Kommune
Bjarkesvej 2
3450 Allerød
Att. Ole Guldager
E:
T: 48 10 01 00
Direkte: 48 10 01 41
M: 25 38 82 17

Ejer/repræsentant

Bent Braum Holst
Mosekrogen 18
3450 Allerød
E: e.dk
T: 48 17 47 15 / 28 80 92 42

Guide til Støjpartnerskaber

Guide til støjpartnerskaber

Erfaringerne fra projekterne i 2005 til 2007 er opsamlet og formidlet i en guide for finansielle støjpartnerskaber.

Download guiden som PDF her