Århus

Læs om forsøgsprojektet med støjpartnerskaber i Aarhus.

Partnerskab på Christian X´s Vej i Aarhus 

Århus Kommune har sammen med Ejerforeningen Christian X’s Vej 2-4-6 udformet et projekt til støjisolering af 42 lejligheder med ca. 55 beboere. Christian X´s Vej ligger ved Skanderborgvej, en af de større indfaldsveje til Århus. Boligerne er primært belastet af trafikstøjen fra Skanderborgvej, men også fra Christian X’s Vej, der er en stor trafikvej i området.

Støjisoleringen omfatter nye vinduer og lette facadeelementer med fyldinger samt en støjskærm. Det sidste er et ønske fra Århus Kommune, der gerne vil afprøve mulighederne for at støjdæmpe udendørsarealerne, der ligger ubeskyttet hen. På grund af den store mængde trafikstøj bliver de udendørs opholdsarealer ikke brugt af beboerne. Det er håbet, at støjskærmen vil give nye muligheder for brug af opholdsarealer. Tanken er, at der kan laves små grillhjørner, og at børn og forældre vil bruge den tilhørende legeplads.

  • Ejerlejligheder
  • Støjisolering, 42 boliger
  • Støjskærm, 53 meter
  • God organisation
  • Professionelt partnerskab
  • Budget: 3,1 mio. kr.
  • Bidrag Miljøstyrelsen: 33%
  • Bidrag privat: 51%
  • Bidrag kommune: 16%

Stor vilje til egenbetaling

Projektet er blevet positivt modtaget af ejerne – på ejerforeningens generalforsamling stemte 43 ud af 48 fremmødte for gennemførelse af projektet. Ejerforeningen havde længe overvejet en vedligeholdelse af vinduer og facadeelementer, så deltagelsen i partnerskabet blev af alle betragtet som en stor fordel. Ekstra støjisolering samt støjskærm havde ikke været med i de første overvejelser. Det blev en realitet, da kommune og boligejere kom i dialog.

Den enkelte ejer bidrager med mellem 40.000 og 63.000 kr. afhængig af lejlighedens størrelse. Det modsvarer en andel på over 50 % af den samlede udgift.

Ejerforeningen har på et tidligt tidspunkt involveret sine daglige samarbejdspartnere, administrator og byggerådgiver. De har siddet ved formandens side og sikret opbakning i beslutningsprocessen. Kommunen har på sin side stillet med erfaren projektleder samt faglig ingeniørkompetence i støj m.m. Projektet er et godt eksempel på en organisering af partnerskabet, hvor den fagligt professionelle dialog omkring bordet fra første færd har understøttet beslutningsprocessen og dermed gjort det lettere at få renoveringen vedtaget, projekteret og gennemført.

Projektet blev færdigt sommeren 2007.

Kontakt til kommunen

Birte Nielsen
Trafik og Veje,
Grøndalsvej 1, 8260 Viby J
T: 89 40 44 53
E:

Ejerforeningsformanden

Ricard Højberg
Christian X's Vej 4, 1. th., 8260 Viby J
T: 22 95 04 69
E: e.dk eller

Guide til Støjpartnerskaber

Guide til støjpartnerskaber

Erfaringerne fra projekterne i 2005 til 2007 er opsamlet og formidlet i en guide for finansielle støjpartnerskaber.

Download guiden som PDF her