Forsøgsprojekterne

De gode historier kan inspirere andre. På de følgende sider er erfaringerne fra de fem forsøgsprojekter samlet i et inspirationskatalog. Her kan du finde beskrivelse af de enkelte projekter, erfaringer og resultater. De fem forsøgsprojekter omfatter ejer-, lejer- og andelsboliger. Og der er tale om både lejligheder og parcelhuse.

Forsøgsprojekter

Ud over de fem forsøgsprojekter, som Miljøstyrelsen har givet tilskud til og fulgt gennem hele perioden, så er erfaringerne fra et projekt i Hørsholm også medtaget. Det er et foregangseksempel og var en af årsagerne til, at Miljøstyrelsen igangsatte forsøgene med støjpartnerskaber.

Eksemplerne har været omtalt flittigt i den lokale dagspresse og i fagblade. Det er en vigtig erfaring fra demonstrationsprojekterne, at det giver rig lejlighed til at skabe omtale af idéen om støjpartnerskab. Omtalerne kan være værdifulde for kommuner, der gerne vil annoncere efter partnere, såvel som for projekter, der er i gang.

Hjemmesiden kan bruges af alle, fra kommuner til foreninger, der arbejder med støjpartnerskaber til erfaringsudveksling, til annoncering m.m.

  • Færre støjgener betyder øget livskvalitet.
  • Værdistigning af boliger.
  • Stor villighed til egenfinansiering.
  • Godt samarbejde mellem kommune og private.
  • Når idéen er accepteret – så kører det!
  • Kompetente folk vigtigt (private og/eller kommune).
  • Ildsjæle er vigtige!

De fem forsøgsbyer var

Guide til Støjpartnerskaber

Guide til støjpartnerskaber

Erfaringerne fra projekterne i 2005 til 2007 er opsamlet og formidlet i en guide for finansielle støjpartnerskaber.

Download guiden som PDF her