Støjdæmpende vinduer

På denne side kan du finde informationer om hvad der teknisk set kan gøres for at reducere støjen med støjdæmpende vinduer. En lydprøve viser forskellen på vinduer med forskellig støjdæmpende egenskaber.

Mere end hver fjerde bolig her i landet er belastet med støj fra trafikken. Ud over at trafikstøj er generende, påvirker den også sundheden og helbredet. Hvis man vil dæmpe støjen i sin bolig, er det godt at begynde med vinduerne.

Som regel kommer den største del af trafikstøjen ind i boliger igennem vinduerne. Et par tynde glas er ikke særlig effektive til at bremse støjen fra trafikken. Der kan også komme støj igennem friskluftventiler, og hvis vinduerne er utætte finder lyden også vej gennem utæthederne.

Det er muligt at forbedre støjisoleringen af langt de fleste boliger betydeligt, så der ikke er forstyrrende støj indendørs selv om stuen vender ud mod en trafikeret vej. Med nogle af de nye vinduesløsninger er det endda muligt at opnå en god lyddæmpning, selv om vinduet er åbent.

Ikke altid nødvendigt at udskifte vinduet

Det er ikke sikkert, at den bedste løsning er at udskifte vinduet. Ofte får man en markant forbedring af vinduets støjisolering ved at udskifte ruden eller montere et forsatsvindue med tykt glas. Et renoveret vindue giver i mange tilfælde både bedre og billigere løsninger end en udskiftning.

Bedre varmeisolering

Ved at støjisolere vinduerne, får man i de fleste tilfælde også en bedre varmeisolering. Det mærkes direkte på varmeregningen. Dertil kommer, at de godt isolerende vinduer giver en bedre termisk komfort – mindre kuldestråling og kuldenedfald.

Andre virkemidler til at reducere støj

Der er mange publikationer, der gennemgår mulighederne for at reducere vejstøj. I regeringens Vejstøjstrategi er der en gennemgang af en række centrale virkemidler til at reducere støj, både i hovedrapporten og i delrapport 1. I pjecen Styr på støjen er også givet en kort gennemgang af de centrale tiltag til støjreduktion.

Se også idekataloget Nye veje til støjbekæmpelse i byer, rapport 295, 2004 fra Vejdirektoratet og Miljøstyrelsen.

Her kan du høre, hvordan der bliver meget mere stille i stuen, når du forbedrer dine vinduers lydisolation. Det kræver, at du har højttalere eller hovedtelefoner til din computer.

Læs mere om støjisolering

Spørgsmål om energi og vinduers energiforhold kan rettes til Energitjenesten  eller tlf. nr. 70 333 777.

Støj Danmarkskortet

Find støjbelastningen ved din bolig.