Kontakt

Støj

Få indblik i forskellige former for støjpartnerskaber og få inspiration til, hvordan du eventuelt selv etablerer et partnerskab for at få støjen reduceret.

Du kan få inspiration til, hvordan et støjpartnerskab kan opbygges ved at læse mere om de enkelte forsøgsprojekter .

Har du brug for flere oplysninger om finansielle støjpartnerskaber, kan du kontakte de kommuner, der var med i forsøgsprojekterne eller Miljøstyrelsen.