Støjreduktion med vinduer

Støj

Et almindeligt dansk vindue består af to stykker glas sat i en hængslet ramme, der igen sidder i en fastmonteret karm.

For at øge vinduets evne til at støjdæmpe kan man ”skrue på følgende knapper”:

 • Glassene kan have forskellig tykkelse - eller sidde med stor eller lille afstand. Specielt er forøgelse af afstanden en meget nem måde at skabe støjreduktion på.
 • Tætningslister kan være forskellige i udformning og antal, men det er vigtigt at de er der.
 • Selve ruden kan have indbygget laminat mellem to stykker glas som i sikkerhedsruder og forruderne på biler. Der produceres specielt glas med såkaldt lydlamineret glas, der har særligt gode egenskaber overfor højfrekvent støj fra tog med høj hastighed samt fra motorveje.

Der er kort sagt mange kombinationsmuligheder i et vindue, og detaljerne i vinduets konstruktion har oftest ret stor betydning for vinduets samlede evne til at reducere støjen.

Tekniske forhold, der forbedrer rudens støjisoleringsevne er bl.a.

 • Brug af glas i forskellige tykkelser, f.eks. 6mm yderst og 4mm inderst i en energi(termo)rude
 • Glas monteret med stor afstand – gerne større end 12-15 cm som f.eks. i et kassevindue, også kaldet vindue med forsatsramme
 • Tykt glas
 • Lamineret glas, dvs. flere lag glas klæbet sammen omkring en gennemsigtig folie.

Kombinationen af flere teknikker kan forbedre rudens støjisoleringevne.

Tekniske forhold, der forbedrer hele vinduets (dvs. rude og ramme/karm) støjisoleringsevne er bl.a.

 • Flere tætningsplaner, altså flere hold tætningslister, f.eks. i et kassevindue
 • Vinduesramme og karm har høj lydisolation, eventuelt todelt karm
 • Brug af kraftige tætningslister beregnet til formålet
 • Optimeret tætning mellem karm og mur, dvs. i fugen
 • Friskluftventiler beregnet til formålet, dvs. med indbygget støjabsorberende materiale

Ved etablering af en støjreducerende vinduesløsning skal hele vinduet behandles som en helhed – det er ikke nok kun at se på ruden for sig.

Vær opmærksom på, at det ikke er en automatisk selvfølge at skifte hele vinduet for at støjisolere. Du kan ofte nøjes med at skifte ruden eller montere et forsatsvindue med tykt glas. Et renoveret vindue kan i mange tilfælde give både bedre og billigere støjreduktion end ved at etablere helt nye vinduer.

Alu forsatsrude model

Billede: Enkel og billig måde at etablere effektiv støjisolering på. Et eksisterende vindue er påmonteret et tætsluttende forsatsvindue med et-lags energiglas (ses ovenfor). Herved bliver både energibalance og støjreduktion tilgodeset. Energiglasset kan med fordel være 6 eller 9 mm , dvs. noget tykkere end vist her.

Tykt glas er ikke meget dyrere end tyndere glas, men det tager noget mere dagslys.