Støjisolering og reduktionstal

Støj

Ligesom styrken af støj måles i dB (decibel), anfører man også støjdæmpning i dB. Jo bedre, et vindue er til at isolere mod støj, desto højere dB-værdi har vinduets lydisolation.

Lydisolationen af vinduer måles i laboratorium efter en bestemt standard, som også fastsætter hvordan vinduets lydisolation skal udtrykkes. Betegnelsen hedder det vægtede reduktionstal og den har symbolet Rw. Et vindue med almindelig termoruder har typisk et reduktionstal på Rw 30 – 32 dB, mens der med en speciel lydrude kan opnås Rw 37 – 40 dB.

Efter standarden angives der ud over vinduets vægtede reduktionstal også to korrektioner, der har symbolerne C og Ctr. I datablade for vinduer kan man f.eks. se, at et vindue har et reduktionstal eller en støjdæmpning på Rw (C; Ctr) = 32 (1; -4) dB. Ctr er et udtryk for, at et vindue ikke dæmper de lave frekvenser fra vejtrafik i byer lige så godt som højere frekvenser, mens korrektionen C beskriver hvor meget bedre vinduet isolerer de høje frekvenser fra f.eks. togtrafik og motorveje. Man kan enten lægge den ene eller den anden af de to korrektioner til reduktionstallet, som oftest bruges Rw+Ctr.

For at beregne det indendørs støjniveau er det ikke nok at kende reduktionstallet for vinduet, man skal også have oplysninger om vinduets størrelse (areal), rummets størrelse (rumfang) og akustiske forhold.

Særlige forhold

Man ser undertiden tal for reduktionstallet for ruder alene. Ruder har højere reduktionstal end hele vinduet, fordi der også kan komme støj igennem vinduesrammen. Det er hele vinduets reduktionstal, man skal bruge til at regne ud, hvor meget støj der kommer indendørs.

Andre steder kan man se tal for reduktionstal, målt i felt, hvor målingen af vinduets reduktionstal er udført i en bygning i stedet for i et laboratorium. Man bruger symbolet R'w for det feltmålte reduktionstal. Normalt er reduktionstallet, målt i laboratorium, flere dB højere end reduktionstallet, målt i felt.