Funktionskrav til vinduer

Støj

Vinduets primære funktion er at tilvejebringe dagslys til et rum og skaffe udsyn fra det.

Men der er en række andre funktionskrav, du skal tænke ind i dine overvejelser, så den ene løsning ikke spænder ben for den anden.

Vinduet skal bl.a. kunne

 • Isolere og spare på varmen i fyringssæsonen
 • Tilføre gratis passiv solenergi i fyringssæsonen for at spare på købt energi og dermed også på CO 2 -udledningen
 • Undgå at overophede rummet i sommerperioden
 • Tilføre rummet godt dagslys for at skabe godt visuelt indeklima
 • Give ruden ’rigtige’ farvetone, dvs. at den ikke misfarver udsigten: have, himmel eller nabohuse.
 • Være smukt og tilpasse sig husets byggeskik, både mht. materialevalg og detailudformning.
 • Give plads til flugt ved brand eller panik (bestemmelser i Bygningsreglementet, lovkrav)
 • Forhindre indbrud
 • Nemt kunne åbnes for udluftning og rengøring
 • Være nemt at betjene
 • Kunne give basisluftskifte døgnet rundt uden at støjen kommer ind
 • Minimere kondenshyppighed inde i konstruktionen - eller uden på vinduet
 • Minimere miljøproblemer ved produktion, drift og bortskaffelse
 • Give god totaløkonomi

Du kan sjældent få indfriet samtlige krav i en og samme konstruktion, men du kan komme langt, hvis du stiller krav. Vinduesmarkedet for udskiftning til nye vinduer er præget af intens og meget synlig konkurrence, hvorimod efterisoleringsmarkedet, dvs. den del, der udskifter til lydenergiruder i eksisterende vinduer og monterer forsatsruder, er mindre synligt på annoncefladerne. Det er dog oftest her, de mest cost/bebefit attraktive støjreducerende vinduesløsninger er at finde.