Case 3

Støj

Etablering af lejligheder i vandtårn midt i trafikken. Om at kombinere ny og gammel teknik. Russervinduer gav forvarmet friskluft og stilhed på en gang

Jægersborg Vandtårn (København) er, som navnet siger, ikke oprindeligt bygget til boliger.

Pga. af underskud af nye byggegrunde i forstadskommunen Gentofte nord for København, blev de ledige etagedæk under den store topplacerede vandbeholder omdannet til lejligheder.

Vandtårnet ligger klemt inde mellem to motorveje og en S-togslinje, så støjniveauet er enormt, dvs. ca. 70 dB eller mere målt på facaden.

Kommunens krav til de nye vinduer var ikke kun, at de skulle være støjdæmpende, men også at de skulle kunne være åbne samtidig med at være støjdæmpende. Umiddelbart en umulighed, men ved hjælp af 300 år gamle erfaringer med russisk og finsk vinduestradition, blev der etableret såkaldte russervinduer, også kaldet ventilationsvinduer eller 3. generations vinduer. Produceret og udviklet på en dansk vinduesfabrik og forsynet med 2 planer af standard energiruder.

Tricket med russervinduer er ganske enkelt, at man etablerer forskudte åbninger ude og inde, så støjen kun tillades adgang gennem en sluse. Herved bliver den dæmpet, hvorimod luften er lidt ’ligeglad’ med om den skal en omvej.

I en hedebølge kan man derved lave gennemtræk i lejligheden uden at gå med høreværn. Om vinteren kan der trækkes forvarmet luft ind gennem vinduet, hvilket nedsætter trækgener sammenlignet med konventionelle vinduesventiler.

Støjreduktionen for det lukkede vindue skyldes primært den meget store afstand mellem ruderne inde og ude – samt det dobbelte tætningsplan. Jo større afstand, jo større reduktion.

Efter etableringen blev der målt støjreduktion inde i lejlighederne og resultatet var så bemærkelsesværdigt, at det blev en mindre sensation. Selv med åbent vindue er der lavt støjniveau inde. Det skal dog understreges, at det er de usædvanligt høje vinduer, der giver de fine tal for reduktion med åbent vindue. Et russervindue i højde 100-150 cm vil give mere støj ind.

Vandtårn vinduer

Det ligner et almindeligt gulv-til-loft vindue, men er alt andet end standard. Russervinduet i Jægersborg Vandtårn kan afskærme mod motorvejsstøj med fuldt gennemtræk – eller bare på klem, så det nødvendige basisluftskifte bliver til indsugning af forvarmet luft uden trækgener.