Eksempler på boliger der har forbedret vinduernes støjisolering

Støj

Her er fire eksempler på boliger, hvor støjisoleringen er blevet forbedret. I to af eksemplerne (1 og 2) er støjforholdene forbedret i eksisterende boliger, mens de andre eksempler drejer sig om nye boliger i støjbelastede omgivelser.

I forbindelse med eksemplerne beskrives de overvejelser, der er gjort i forbindelse med vinduesløsningerne, og alternative muligheder beskrives. 

Case 1

Udskiftning af vinduer. Om at samtænke funktionskrav.
Villaen her i en lille landsby i Nordsjælland var drømmeboligen for familien Zahrtmann. Da de ved renoveringen af huset, fik lyst til at skifte de medbrudte kolde 70’er-termovinduer ud med nogle nye, fik de kombineret trævinduer med den oprindelige facadeudformning med 3-fags Dannebrogsvinduer.

Case 2

Efterisolering af Dannebrogsvinduer i brokvarter i København. Om at skabe god støjreduktion for få penge.
Da Nete Nørregaard-Poulsen flyttede fra Hjørring til Amager for at læse, havde hun svært ved at koncentrere sig om sine studier i sin andelslejlighed. Den lå nemlig kun 2 husnumre fra en større vej. Bussen kom hvert 5. minut og en nærliggende motorcykelklub larmede også en del

Case 3

Etablering af lejligheder i vandtårn midt i trafikken. Om at kombinere ny og gammel teknik.
Pga. af underskud af nye byggegrunde i forstadskommunen Gentofte nord for København, blev de ledige etagedæk under den store topplacerede vandbeholder omdannet til lejligheder.
Kommunens krav til de nye vinduer var ikke kun, at de skulle være støjdæmpende, men også at de skulle kunne være åbne samtidig med at være støjdæmpende.

Case 4

Nybyggeri ud til befærdet vej. Om at projektere nybyggeri.
Da Bikuben Kollegiet tæt ved Københavns Universitet på Amager blev planlagt, var en af barriererne det store trafikstøjniveau helt tæt på de relativt små lejligheder, der af gode grunde ikke kunne have alle soveværelser vendt væk fra støjkilden. En anden stor udfordring var luftskiftet i de små værelsers få m 3 rumindhold.