Støj fra vindmøller

Miljøministeren har på baggrund af drøftelser i forligskredsen besluttet, at der skal være en grænseværdi for lavfrekvent støj fra vindmøller.

Vindmøller

Med den reviderede vindmøllebekendtgørelse er de nye regler om lavfrekvent støj fra vindmøller trådt i kraft fra 1. januar. Hermed er Danmark det første land i verden, som har bindende grænser for lavfrekvent vindmøllestøj.

De nye regler supplerer de hidtil gældende støjgrænser for vindmøller med en ny grænse på 20 dB for den lavfrekvente støj og sikrer dermed, at hverken den sædvanlige støj eller lavfrekvent støj bliver generende, når de nye vindmøller kommer.

Læse mere om regulering af støj fra vindmøller

Spørgsmål og svar om lavfrekvent støj fra vindmøller