Hvor mange er udsat for vejstøj?

Støjkortet giver et overblik over støjbelastningen langs de største veje og jernbaner i hovedstadsområdet. Kortlægningen er sket for at opfylde EUs støjdirektiv

Miljøstyrelsen har fået beregnet hvor mange boliger der er belastet med vejstøj over grænseværdien.

Den nyeste kortlægning af vejstøj (baseret på data fra 2007) viser, at ca. 786.000 boliger her i landet er udsat for støj fra veje, der overskrider den vejledende grænseværdi på 58 decibel (dB). Her er ca. 191.000 boliger er stærkt støjbelastet, hvor støjniveauet er 10 dB højere end grænseværdien eller endnu højere.

Støjkortlægningen er baseret på de detaljerede resultater fra støj-danmarkskortet fra Københavnsområdet, som er suppleret med tilsvarende detaljerede beregninger for Århus, Horsens, Odense, Svendborg, Frederikssund og Greve kommuner for 2007. Beregningerne er skaleret op, så de giver et tal for det totale antal af støjbelastede boliger i hele landet.