Hvorfor bekæmpe vejstøj?

Når boligorganisationer bekæmper vejstøj, er de med til at sikre deres beboere et godt helbred og en højere livskvalitet. Vejstøj kan nemlig være en direkte årsag til bl.a. stress, hjertesygdomme og indlæringsproblemer hos børn. Bekæmpelse af vejstøj kan også være med til at løfte kvaliteten i den almene boligsektor.