Vejstøj og huspriser

Støj

Flere undersøgelser viser, at der er en sammenhæng mellem støj og huspriser. Ved at investere i støjbeskyttelse kan værdien af en bolig stige.

Bilkø

Sammenhæng mellem støjniveau og huspris 

En undersøgelse fra Københavnsområdet viser blandt andet, at huspriserne på énfamilieshuse falder ca. 1% pr. dB vejstøjen stiger over 55 dB.

For et hus med en værdi på 2 millioner kr. falder værdien med ca. 24.000 kr. pr dB. Hvis huset er belastet med 65dB, vil det altså i teorien være 240.000 kr. mindre værd end et tilsvarende hus, der "kun" er belastet med 55 dB.

Støjniveau og priser på lejligheder

Der er gennemført en lignende undersøgelse for lejligheder i Københavnsområdet. Her er værditabet ikke helt så stort. Værdien bliver 0,5% mindre pr. dB. Det kan skyldes, at lejlighederne ikke har haver, hvor beboerne kan blive generet af vejstøj, og at støjen derfor opleves som mindre generende.

Investering i støjbeskyttelse kan øge boligens værdi

Husejere kan altså se frem til en prisstigning, hvis støjen fra vejene reduceres, og husejere har derfor en interesse i projekter, der reducerer støj. Når husejere eller boligejere bidrager økonomisk til projekterne, er der tale om en investering i boligen, der øger boligens værdi, ligesom når man får nyt køkken eller nyt badeværelse.

Du kan læse mere om støj og priser i rapporten fra AKF: " Joint models for noise annoyance and WTP for road noise reduction " om modeller til estimation af støjgene og betalingsvillighed for støjreduktion som findes på KORA's hjemmeside (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning).

Miljøstyrelsens husprisundersøgelse

Hvad koster støj ? - værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden Miljøprojekt Nr. 795 2003