Kortlægning af støj

Støjdanmarkskortet giver et visuelt overblik over støjbelastningen langs de største veje og jernbaner og i de største byområder.

National kortlægning

Den nyeste kortlægning af vejstøj (baseret på data fra 2012) viser, at ca. 723.000 boliger her i landet er udsat for støj fra veje, der overskrider den vejledende grænseværdi på 58 decibel (dB). Heraf er ca. 141.000 boliger stærkt støjbelastet, hvor støjniveauet er 10 dB højere end grænseværdien eller endnu højere.

Støjdanmarkskort

Borgere og myndigheder får her et visuelt overblik over støjbelastningen langs de største veje og jernbaner og i de største byer (Hovedstadsområdet, Aarhus, Odense og Aalborg). Støjkortet er opdateret i 2017.

Støjhandlingsplaner

De kommuner der ifølge støjbekendtgørelsen skal kortlægge støjen, skal efterfølgende udarbejde en handlingsplan. Men også kommuner, der ikke er pålagt at lave en støjhandlingsplan, kan have fordel af at benytte en handlingsplan til at få overblik over støjforholdene i kommunen og de muligheder, der er for at løse de eventuelle støjproblemer.

støjkort_1170-659

Gå direkte til Støj-Danmarkskortet

Find støjbelastningen ved din bolig.