Hvad kan jeg selv gøre ved støj?

Der er flere ting, du selv kan gøre, hvis du bliver udsat for generende støj. Det giver altid de bedste løsninger på støjproblemerne, når de bliver afklaret i mindelighed og direkte mellem parterne.

Vejarbejde

Kontakt din nabo 

Henvende dig først og fremmest til den virksomhed, eller til ejeren af det anlæg, der laver støjen, og gøre opmærksom på at støjen generer dig. Mange gange er det en ubetydelighed, der skal til for at fjerne støjen. Andre gange kan det være et anlæg eller en maskine, der er gået i stykker og derfor begyndt at larme, og som derfor alligevel skal repareres. Det kan dog også være, at virksomheden simpelthen ikke er opmærksom på de ting, der giver støj i omgivelserne, og derfor ikke har taget hensyn. Hvis det er din nabo, der støjer så du bliver generet, er det helt naturligt at du gør ham opmærksom på det.

Kontakt din kommune

Men det går ikke altid så nemt, og der er nogen gange brug for at bringe myndighederne ind i sagen. Det er som regel kommunen, man skal kontakte, men afhængigt af hvor støjen kommer fra, kan det også være andre myndigheder .

Find din egen løsning

I nogle situationer kan der ikke gøres noget ved den generende støj. I mange byer er støjen fra vejene en god del højere end de vejledende grænseværdier, men trafikken fortsætter og der er ikke umiddelbart planer om væsentlige indgreb mod støjen. Det kan også være, at du er særligt støjfølsom, og at kommunen har vurderet at den støj, der generer dig, ikke kan betragtes som en væsentlig forurening. Så kan du selv gøre noget for at reducere den virkning, støjen har på dig.

  • Indretning
    Du kan indrette dig, sådan at du har ro i dit soveværelse og de steder, hvor du vil slappe af. Måske kan du støjisolere din bolig, f.eks. ved at forbedre vinduernes lydisolation .
  • Opsøg ro
    Du kan opsøge steder med ro, som f.eks. parker eller andre stille områder i nabolaget, sådan at støjen ikke er over dig hele tiden. Det kan være, at du kan lære nogle metoder til problemhåndtering (coping-strategier), som du kan bruge til at få den generende støj til at fylde mindre i dit liv. Den slags metoder har hjulpet mange mennesker, som lider af tinnitus (det betyder, at man konstant eller i perioder hører en lyd, som frembringes af høresansen og ikke kommer ude fra).
  • Undgå selv at støje
    Du kan undgå selv at genere andre med støj, og på den måde med dit eksempel vise andre, hvordan hensynsfuld adfærd virker. Det kan du gøre ved at tage hensyn til omgivelserne, når du skal lave noget der støjer, eller når du skal høre høj musik. Ved at undlade at overdøve støjen, når du skal tale til andre, men trække dem væk fra støjkilden. Ved at køre jævnt og uden voldsomme accelerationer i bilen, og overholde fartgrænserne.