Støjdæmpende vinduer

Støjreducerende vinduer holder larmen ude og giver gode energibesparelser.

Støjdæmpendevinduer11170x400.jpg

Vejstøj i almene boliger kan mindskes ved at bruge særlige støjreducerende vinduer. De støjreducerende vinduer har ofte samme gode energibesparende egenskaber som almindelige energiruder, men virker kun når vinduerne er lukkede. De såkaldte russervinduer derimod holder godt på varmen, giver effektiv ventilation og dæmper støjen – selv når de er åbne. Læs mere nedenfor.

Glassets tykkelse er afgørende

Det er glassenes tykkelse og afstanden mellem glassene, der er med til at afgøre, hvor godt et vindue dæmper vejstøjen. Jo større forskel i glassenes tykkelse og jo større afstand mellem glassene, jo bedre er rudens evne til at holde vejstøj ude.

En verden af muligheder

Mange lejligheder har i dag almindelige termovinduer, der bremser en mindre del af støjen. En almindelig termorude består af to lag glas i samme tykkelse – normalt 4 mm – og vil typisk stoppe 25-30 dB af støjen – afhængigt af vinduets størrelse, tætning med videre. Men der findes bedre alternativer:

Russervinduer

Et russervindue dæmper støj, selvom det er åbent – og holder samtidig på varmen. Vinduet består af to sammenbyggede vinduer, hvor det yderste kan åbnes i et felt forneden og det inderste i et felt foroven. Støjen kan dermed ikke komme direkte ind i rummet, men dæmpes på vejen mellem de to lag glas fra den ene åbning til den anden. Støjreduktionen er typisk 15-20 dB med et åbent russervindue.

Forsatsvinduer

Et forsatsvindue sidder foran det eksisterende vindue, ind mod lejligheden. Det giver et dobbeltvindue med ekstra stor afstand mellem glassene, der er afgørende for god lydisolering. Forsatsvinduet virker også varmeisolerende og holder kondens og træk væk fra vinduet. Støjen vil typisk blive reduceret med 10-15 dB ud over reduktionen fra det eksisterende vindue.

Lydvinduer

Et lydvindue består typisk af en termorude i kombination med en forsatsrude i minimum 120 mm afstand. Et lydvindue kan reducere vejstøjen med 40-45 dB.

Lydtermovinduer

Ligesom termovinduet består lydtermovinduet af to lag glas i forskellige tykkelser. Ofte vil det ene glas være et 4 mm termoglas og det andet være et 6 mm energiglas, der ud over at dæmpe støjen også holder ekstra godt på varmen. Et lydtermovindue kan reducere vejstøjen med omkring 35 dB.