Facadeisolering

Isolering af facader er et nyttigt middel til at bekæmpe vejstøj.

""

Alle typer facadeisolering hindrer vejstøj i at komme ind gennem boligens støjvendte facader. Blandt virkemidlerne er støjreducerende vinduer, lydventiler, lydskodder, tætningslister, renovering af facade samt udbedring af skader på ydervægge.

Tætningslister på døre og vinduer

Med utætte false i døre og vinduer kan varmen sive ud og vejstøj trænge ind i boligen. Ved at sætte tætningslister i falsene kan I mindske varmeudslippet og samtidig minimere støjen. Tætningslister er et langt billigere alternativ til at udskifte hele vinduet eller døren.

Renovering af facader

Hvis boligen har en let facade, kan den have næsten lige så dårlig lydisolering som vinduerne. Derfor kan det være en fordel at efterisolere hele facaden for at dæmpe støjen tilstrækkeligt. Hvor en ældre, let facade reducerer vejstøj med 30-35 dB, kan en nyisoleret, let facade dæmpe støjen med 40-45 dB. Efterisolering af facader vil ud over at dæmpe vejstøj også gøre varmeregningen betragteligt mindre.

Udbedring af skader på ydervægge

Det er også en god idé at tætne revner og sprækker på ydervægge samt at reparere utætte ventilationsåbninger. For er der først sprækker på disse steder, vil støjen nemt kunne trænge ind i boligen – og det samme vil kulden.