Forebyggelse af støjgener

I nogle situationer kan der ikke gøres noget ved den generende støj. Så kan forebyggelse måske være løsningen. Det kan du læse mere om på disse sider

I mange byer er støjen fra vejene en god del højere end de vejledende grænseværdier, men trafikken fortsætter og der er ikke umiddelbart planer om væsentlige indgreb mod støjen. Det kan også være, at du er særligt støjfølsom, og at kommunen har vurderet at den støj, der generer dig, ikke kan betragtes som en væsentlig forurening. 

Det kan du selv gøre:

Indretning
Du kan indrette dig, sådan at du har ro i dit soveværelse og de steder, hvor du vil slappe af. 

Opsøg ro 
Du kan opsøge steder med ro, som f.eks. parker eller andre stille områder i nabolaget, sådan at støjen ikke er over dig hele tiden. Det kan være, at du kan lære nogle metoder til problemhåndtering (coping-strategier), som du kan bruge til at få den generende støj til at fylde mindre i dit liv. Den slags metoder har hjulpet mange mennesker, som lider af tinnitus (det betyder, at man konstant eller i perioder hører en lyd, som frembringes af høresansen og ikke kommer ude fra).

Undgå selv at støje 
Du kan undgå selv at genere andre med støj, og på den måde med dit eksempel vise andre, hvordan hensynsfuld adfærd virker. Det kan du gøre ved at tage hensyn til omgivelserne, når du skal lave noget der støjer, eller når du skal høre høj musik. Ved at undlade at overdøve støjen, når du skal tale til andre, men trække dem væk fra støjkilden. Ved at køre jævnt og uden voldsomme accelerationer i bilen, og overholde fartgrænserne.