Forebyggelse af støjgener

I nogle situationer kan der ikke gøres noget ved den generende støj. Så kan forebyggelse måske være løsningen. Det kan du læse mere om på disse sider

I mange byer er støjen fra vejene en god del højere end de vejledende grænseværdier, men trafikken fortsætter og der er ikke umiddelbart planer om væsentlige indgreb mod støjen. Det kan også være, at du er særligt støjfølsom, og at kommunen har vurderet at den støj, der generer dig, ikke kan betragtes som en væsentlig forurening.