Støj fra skydebaner og øvelsesområder

Her kan du læse om, hvad du kan gøre, hvis du er generet af støj fra skydebaner og øvelsesområder

Skydebaner skal have en miljøgodkendelse. Det er kommunen, der har tilsyn med, at godkendelsen bliver overholdt. Du skal derfor kontakte din kommune, hvis du oplever gener ved støj fra en skydebane. 

Grænseværdier

De vejledende grænseværdier for skydebaner fremgår af Miljøstyrelsens vejledning nr. 1/1995  "Skydebaner" (PDF) . Grænseværdierne benyttes både ved miljøgodkendelse af skydebaner og ved planlægning.

De vejledende grænseværdier afhænger af om der er tale om en nyanlagt eller en eksisterende skydebane. Grænseværdien angiver det højeste støjniveau af enkeltskud, der må være ved den mest støjbelastede bolig, og den gælder for det A-vægtede støjniveau med tidsvægtning "Impuls". Jo længere skydetid der tillades for skydebanen, desto lavere er støjgrænsen.

For nye skydebaner er den vejledende grænseværdi mellem 70 dB (for en skydebane der kun benyttes én aften pr. uge) og 60 dB, hvis banen benyttes alle ugens aftener. Hvis der er skydning efter kl. 22 på flere aftener eller i weekender, er den vejledende støjgrænse helt ned til 55 dB.

For eksisterende skydebaner er der højere vejledende grænseværdier, op til 80 dB. Det afgøres i den konkrete sag hvor meget støjdæmpning der skal udføres på eksisterende skydebaner, idet udgangspunktet altid er de vejledende grænseværdier for nye baner.