Støj fra skoler, institutioner og idrætsanlæg

Her kan du læse om, hvad du kan gøre, hvis du oplever støj fra skoler, institutioner eller idrætsanlæg.

Hvis du oplever støj fra skoler, institutioner eller idrætsanlæg kan du starte med at kontakte den ansvarlige leder på stedet. Det kan være, det er muligt at begrænse støjen uden yderligere tiltag.

Hvis dette ikke løser problemet, kan du kontakte kommunen.

Hvis der er tale om organiserede fritidsaktiviteter, kan kommunen meddele påbud om at begrænse støjen.

Kommunen kan ikke gribe ind over for støj fra en almindelig legeplads og heller ikke over for støj fra skoler.

Sædvanligvis sætter man ikke grænser for støjniveauet, når støjen kommer fra legende børn, men kommunen kan eventuel vurdere, om der er tale om væsentlige støjgener, og hvilke muligheder der er for at begrænse støjen - fx. tidsbegrænse aktiviteterne.