Støj fra restaurationer, diskoteker og spillesteder

Her kan du læse om, hvad du kan gøre, hvis du oplever støjgener fra restaurationer, diskoteker og spillesteder.

Hvis du oplever støjgener fra restaurationer, diskoteker og spillesteder, så kan du starte med at kontakte stedet. Måske er de slet ikke klar over, at de støjer, og måske kan problemet afhjælpes med det samme. 

Hvis ikke du kan få indehaveren til at afhjælpe problemet, kan du kontakte kommunen. Kommunen kan meddele påbud om at begrænse støjen, eller om f.eks. at begrænse tiden for udendørs servering. På en hel del spillesteder har kommunen påbudt, at der bruges en niveaubegrænser eller en støjafbryder, som automatisk holder lydniveauet indenfor den tilladte grænse.

Nogle kommuner har udarbejdet en generel forskrift om støj fra restaurationer, som sætter ensartede grænser i hele kommunen.