Støj fra motorsportsbaner

Her kan du læse om støj fra motorsportsbaner

Motorsportsbaner skal have en miljøgodkendelse. Det er kommunen, der har tilsyn med at godkendelsen bliver overholdt, så det er kommunen, du skal kontakte, hvis du bliver generet af støj fra en motorsportsbane.

Grænseværdier

For motorsportsbaner findes de vejledende grænseværdier i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2005 "Støj fra motorsportsbaner" (PDF). Grænseværdierne benyttes både i forbindelse med miljøgodkendelse af motorsportsbaner og til planlægning.

Der fastsat forskellige grænseværdier, afhængigt af hvor mange dage der køres træning pr. uge.:

 

Boligområde

Spredt beboelse i det åbne land

Antal træningsdage pr. uge

Dag

Aften

Dag

Aften

1

53 dB

48 dB

58 dB

53 dB

2

50 dB

45 dB

55 dB

50 dB

3

48 dB

43 dB

53 dB

48 dB

4

47 dB

42 dB

52 dB

47 dB

5

46 dB

41 dB

51 dB

46 dB

6

45 dB

40 dB

50 dB

45 dB

Her betyder "Dag" tidsrummet kl. 09 - 18 på hverdage (mandag - fredag) og kl. 09 - 14 på lørdage, og "Aften" betyder tidsrummet kl. 18 - 20 på hverdage (mandag - fredag) og kl. 14 - 18 på lørdage.

Grænseværdierne gælder for det A-vægtede ækvivalente støjniveau over en time. Der fastsættes normalt ikke støjvilkår for konkurrencer o.l. men derimod grænser for antallet af konkurrencer o.lign. pr. år.