Støj fra bygge- og anlægsarbejder

Her kan du læse, om hvad du kan gøre, hvis du oplever gener af støj fra bygge- og anlægsarbejder.

Du skal kontakte kommunen, hvis du oplever gener af støj fra byggepladser.

Kommunen har mulighed for at gribe ind over for det. Kommunen kan f.eks. give et påbud om, at de støjende arbejder kun må foregå på hverdage, indenfor tidsrummet kl. 07 - 18  eller der kan påbydes specifikke støjgrænser for byggepladsen. Disse støjgrænser er ofte højere end grænserne for permanente virksomheder.

Nogle kommuner har lavet en generel forskrift om støj fra byggeri.

Miljøaktivitetsbekendtgørelsen fastsætter regler om, at visse midlertidige aktiviteter som bygge- og anlægsarbejder skal anmeldes til kommunen, før de påbegyndes. Læs mere om bekendtgørelsen og vejledningen til bekendtgørelsen her: Regulering af visse midlertidige aktiviteter

Find Miljøstyrelsens anvisninger på at forhindre og bekæmpe støj fra bygge- og anlægsarbejder her: Bekæmpelse af støj fra byggepladser