Støj fra bygge- og anlægsarbejder

Her kan du læse, om hvad du kan gøre, hvis du oplever gener af støj fra bygge- og anlægsarbejder.

Du skal kontakte kommunen, hvis du oplever gener af støj fra byggepladser.

Kommunen har mulighed for at gribe ind over for det. Kommunen kan f.eks. give et påbud om, at de støjende arbejder kun må foregå på hverdage, indenfor tidsrummet kl. 07 - 18  eller der kan påbydes specifikke støjgrænser for byggepladsen. Disse støjgrænser er ofte højere end grænserne for permanente virksomheder.

Nogle kommuner har lavet en generel forskrift om støj fra byggeri.