Støjhandlingsplaner 2008


Støjhandlingsplaner 2008


Støjbekendtgørelsen

Støjbekendtgørelsen giver ikke pligt til at dæmpe støjen, og den ændrer ikke på de muligheder, som myndighederne har for at gribe ind overfor de forskellige støjkilder. De myndigheder, der udarbejder handlingsplaner, kan vælge at undlade at gøre noget for at nedbringe antallet af støjbelastede personer.

Læs bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner