Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere om støj kan du søge i Miljøstyrelsens udgivelser, hvor der er gratis adgang til størstedelen af vores publikationer.

Tog og støjbarriere

Du kan søge i Miljøstyrelsens udgivelser, hvor der er gratis adgang til størstedelen af vores publikationer.

Støj Danmarkskortet

Find støjbelastningen ved din bolig.

Miljøstyrelsens Informationscenter

Kontakt informationscenteret ved generelle henvendelser til Miljøstyrelsen.