Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere om støj kan du søge i Miljøstyrelsens udgivelser, hvor der er gratis adgang til størstedelen af vores publikationer.

Tog og støjbarriere

Hvis du vil vide mere om støj, kan du kontakte Miljøstyrelsens informationscenter, tlf. 72 54 44 66, . De har åbent mandag til torsdag 9:30 - 16, fredag kl. 9:30-15.

Herudover kan du søge i Miljøstyrelsens udgivelser, hvor der er gratis adgang til størstedelen af vores publikationer.

Billedet fører dig til støjkortlægning

Støj-Danmarkskortet

Find støjbelastningen ved din bolig.