Tilskudsordninger

Få et overblik over de tilskudsordninger på luftområdet, som administreres af Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen administrerer en række tilskudsordninger for virksomheder og private. Her kan du få et overblik over tilskudsordninger på luftområdet. Du kan læse om, hvordan man søger under de forskellige punkter.

Tilskud til at eftermontere partikelfilter på dieselpersonbiler

Tilskudsordningen skal bidrage til at nedbringe partikeludledningen fra trafikken på byveje ved at fremme eftermontering af partikelfiltre. Ejere af dieselpersonbiler der har ladet et partikelfilter eftermontere har nu mulighed for at søge om et tilskud på op til 2.000 kr. 

Tilskud til miljøeffektiv teknologi på luftområdet

Miljøministeriet vil gerne fremme dansk teknologi, der har en god effekt på miljøet. Gennem en tilskudsordning til miljøteknologi gives der penge til udvikling, test og demonstration. Der gives støtte indenfor hovedområderne vand, luftforurening og affald.