Luftforurening fra virksomheder

Virksomhedens miljøgodkendelse opstiller grænseværdier for, hvor meget den enkelte virksomhed må forurene. Læs om regulering af virksomhedernes luftforurening. I Danmark er der regler for virksomhedernes produktion og grænser for hvor meget de må forurene. På denne side kan du læse om de regler, der begrænser luftforureningen fra virksomheder.

Sådan regulerer vi virksomheders luftforurening

Danske virksomheder skal altid bruge den bedst tilgængelige teknik, forkortet BAT. BAT betyder at forureningen samlet set bliver mindst mulig. Dette gælder også virksomheder, som udleder stoffer til luften. Virksomheder forurener typisk luften gennem industriproduktion eller produktion af energi ved afbrænding af gas, kul eller lignende.

Luftvejledningen, B-værdier og OML

I Miljøstyrelsens luftvejledning og B-værdivejledning kan man læse, at virksomhederne har pligt til at begrænse udledningen af forurenende stoffer og til at påvirke natur og miljø mindst mulig. Det er disse vejledninger, som de lokale kommuner bruger til at formulere krav overfor virksomheder, der forurener luften.

Vejledninger og bekendtgørelser

Udover luftvejledningen og B-værdivejledningen findes en række bekendtgørelser. De henvender sig enten til specifikke brancher eller sætter regler for udledningen med særlige stoffer.

Miljøstyrelsens referencelaboratorium

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for luft udvikler og formidler viden om målinger af emissioner til luften fra industrivirksomheder og energiproducerende anlæg. På referencelaboratoriets hjemmeside findes bl.a. Miljøstyrelsens anbefalede metoder til præstations- og stikprøvekontrol.

Referencelaboratoriet har også en svartjeneste, der rådgiver laboratorier, myndigheder og virksomheder om måling af udledninger til luften.