Partikelfiltre og miljøzoner - spørgsmål og svar

Luft

I miljøzoner må de mest forurenende køretøjer ikke køre uden partikelfilter. Partikelfiltre sikrer, at lastbiler og busser sender færre skadelige partikler ud i luften. I særlige tilfælde kan miljøstyrelsen dog give dispensation fra dette krav.

Reglerne om partikelfiltre og miljømærker omfatter alle lastbiler og busser, der vejer 3,5 ton eller derover og er drevet af en dieselmotor.

Motoren, der anvendes til fremdrift af selve køretøjet, er afgørende for, om køretøjet er omfattet af reglerne. Andre typer af motorer på køretøjet eller anhænger, f.eks. til pumper eller kran har altså ikke betydning for, om køretøjet er omfattet.

Partikelfilter-tilskudsordningens midler er brugt, og du kan ikke længere søge om tilskud.
Besøg trafikstyrelsen.dk for en oversigt over godkendte partikelfiltre

Miljøstyrelsen kan i nogle tilfælde give dispensation fra kravet om partikelfilter. Det gælder for køretøjer, der kun anvendes i begrænset omfang i miljøzonerne, og som opfylder en af de følgende betingelser:

  • Sikkerhedsmæssige hensyn gør det uforsvarligt at montere et filter
  • Prisen for at montere et filter er væsentligt højere end den gennemsnitlige filterpris på ca. 50.000kr
  • Konstruktion eller anvendelse af køretøjet gør det tekniske umuligt at montere et filter.

Miljøstyrelsen skal give dispensation, hvis partikelfilterkravet fører til ekspropriation. Det kan f.eks. være tilfældet for virksomheder i områder, der er blevet til miljøzoner, og hvor partikelfilterkravet derfor vil få store økonomiske konsekvenser. Du skal sende en kopi af virksomhedens seneste 5 årsregnskaber sammen med ansøgningen om dispensation.

Du søger om dispensation fra partikelfilterkravet i miljøzonerne ved at sende en ansøgning til Miljøstyrelsen.

Du kan læse mere om ansøgning her

Adressen er:
Miljøstyrelsen
Miljøteknologi
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C

E-mail: .
Fax: 33 32 22 28

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt. Husk at sende os den nødvendige dokumentation sammen med ansøgningen. Miljøstyrelsen vil gerne give alle en grundig sagsbehandling og der kan gå op til tre måneder, fra vi har modtaget ansøgningen om dispensation, til du får svar.

Ja. Det er ikke tilladt at køre i miljøzonerne, medmindre køretøjet opfylder miljøzonekravene eller der er givet dispensation fra partikelfilterkravet. I begge tilfælde skal der være påsat et godkendt miljøzonemærke på køretøjet. Det er ikke nok at søge – du skal også have fået dispensation fra Miljøstyrelsen, før du kan køre i en zone.

København og Frederiksberg kommuner indførte en miljøzone 1. september 2008. Se kort over miljøzonen.

I Aalborg Kommune trådte en miljøzone i kraft 1. februar 2009. Se hvor zonens grænser går på kommunens hjemmeside  .

Odense fik en miljøzone 1. juli 2010. Læs mere på Odense kommunes hjemmeside

Miljøzonen i Århus trådte i kraft 1. september 2010. Læs mere på Århus kommunes hjemmeside .

I en miljøzone skal lastbiler og busser overholde særligt skrappe krav til udslippet af sodpartikler eller have et partikelfilter sat på. Filteret fjerner mindst 80% af de skadelige stoffer fra de store bilers udstødning. Partikler i alle størrelser fanges i filteret, også de ultrafine. Køretøjerne skal være forsynet med et synligt miljøzonemærke, når de kører i en miljøzone. Du skal bruge følgende dokumentation:

  • En elektronisk kopi af køretøjets registreringsattest
  • Evt. elektronisk kopi af dokumentation for eftermontering af partikelfilter
  • Generel information om køretøjet

I så fald kan du risikere en bødestraf på op til i alt 20.000 danske kroner til chauffør og vognmand. Køretøjet kan blive tilbageholdt indtil en eventuel bøde er betalt.

Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde undtage lastbiler og busser fra kravet om partikelfilter. Dispensationer gives kun for en afgrænset periode. Læs mere om denne mulighed her.

Du kan få miljømærket på en dansk synsvirksomhed. Se listen over synsvirksomheder her .

Du kan også bestille miljømærket online på www.ecosticker.applus.dk . Det koster et administrationsgebyr på 89 kroner.

Miljøzonemærket bliver udstedt på baggrund af oplysninger om køretøjets Euronorm, eller hvorvidt der er eftermonteret partikelfilter på køretøjet.

I København kan man køre til og fra Nordhavnen gennem den særlige transitrute med køretøjer, der ikke opfylder kravene om partikelfilter og miljøzonemærke.

I Aalborg er Vesterbro og Strandvejen fra vestbyen til Limfjordsbroen transitruter. På disse veje kan alle køre. Transitruten er udpeget for at sikre mulighed for gennemkørsel via Limfjordsbroen, hvis der er spærret gennem Limfjordstunnelen. Særtransporter, der ikke må køre gennem Limfjordstunnelen, kan også bruge transitruten. Du kan se  transitruten på Aalborg kommunes hjemmeside

I Århus er trafik til og fra Molslinien undtaget fra miljøzonens krav. Det gælder ruten ad Nørrebrogade og Nørreport. Se mere på Århus kommunes hjemmeside

Nej. Kontrollen med partikelfiltrene varetages af synsvirksomhederne. Når der er sat et nyt partikelfilter på, skal bilen altid kontrolleres af en synsvirksomhed.
Hos Færdselsstyrelsen kan du se en liste over godkendte synsvirksomheder .

Ja, dit miljøzonemærke gælder for alle danske miljøzoner. Det gælder ikke i udenlandske miljøzoner i eksempelvis Tyskland.

Der findes to forskellige miljøzonemærker:

Grønt: Det grønne mærke gives til biler, der opfylder de nyeste udstødningsnormerne efter 1. juli 2010 (Krav om Euro norm 4 eller højere).

Rødt: Det røde mærke gives til biler, der har fået meddelt dispensation af Miljøstyrelsen til at køre i miljøzonerne uden et partikelfilter.

Stribet: Tidligere var der også et stribet mærke, der blev givet til biler, som opfyldte udstødningsnormerne indtil 1. juli 2010 (Euro norm 3). Dette mærke blev afskaffet den 1. juli 2010, da de nye krav om euro norm 4 trådte i kraft. De stribede mærker, der tidligere er blevet udstedt, er ikke gyldige længere og skal fjernes fra bilens forrude.