Krav i miljøzonerne

Luft

I en miljøzone skal dieseldrevne lastbiler og busser over 3,5 tons overholde særligt skrappe krav til udslip af partikler. Når dit køretøj lever op til kravene om lavt partikeludslip, kan det få et miljøzonemærke. Mærket skal være synligt under turen i miljøzonen.

Når du kører ind i en miljøzone, skal du som fører eller ejer af en lastbil eller bus huske:

  • At alle danske lastbiler og busser over 3,5 tons, uanset euroklasse, skal have et synligt miljøzonemærke i forruden.
  • At alle udenlandske lastbiler og busser over 3,5 tons, uanset euroklasse fra 1. november 2011 skal have et miljøzonemærke i forruden
  • At der på lastbiler og busser, med undtagelse af euroklasse 4, 5 og 6, skal være eftermonteret et effektivt partikelfilter.
    Reglerne gælder for alle danske miljøzoner.

Det er kommunerne, der opretter miljøzoner og bestemmer, hvornår de skal træde i kraft. På kommunernes hjemmesider kan du læse mere om tidsfrister og se zonernes grænser.

Fra 1. juli 2011 er det muligt at rekvirere sit miljøzonemærke via internettet på www.ecosticker.applus.dk . Det vil også stadig være muligt at få miljøzonemærket hos synsvirksomheden.

Miljøstyrelsen kan undtagelsesvist meddele dispensation fra partikelfilterkravet, hvis der foreligger særlige omstændigheder.

Læs mere om muligheden for at få dispensation

Undtagelser

Reglerne i miljøzonerne gælder ikke for:

  • Køretøjer, der er registreret her i landet til veterankørsel.
  • Køretøjer registreret i udlandet, som er mere end 30 år gamle.
  • Køretøjer, der benyttes af forsvaret, politiet og lignende beredskabsmyndigheder, når der er opstået et ekstraordinært behov for at anvende køretøjet inden for en miljøzone. Det er dog en forudsætning, at køretøjet ikke sædvanligvis kører i zonen.
  • Køretøjer, der benyttes af forsvaret, politiet og lignende beredskabsmyndigheder, når disse køretøjer skal anvendes i forbindelse med beredskabsøvelser inden for en miljøzone.

Udenlandske køretøjer

Udenlandske køretøjer skal også overholde kravene i miljøzonerne.
Den 4. juni 2010 vedtog Folketinget en ændring af miljøzonereglerne. Ændringen indeholder bl.a. krav om, at udenlandske køretøjer fremover bliver omfattede af det mærkekrav, der gælder for danske køretøjer, når der er etableret en passende ordning. Miljøzonemærkekravet træder i kraft 1. november 2011.