I miljøzonerne

I miljøzonerne skal tunge dieselkøretøjer overholde særlige krav til partikeludslip. Lever dit køretøj op til kravene kan det få et miljøzonemærke.

Renere luft til borgerne i byerne. Det er målet med miljøzonerne. De mest forurenende lastbiler og busser skal have et filter på, så de sender færre partikler ud i luften. Ældre køretøjer uden partikelfilter har ikke adgang til at køre ind i miljøzonerne. Kun i særlige tilfælde kan der gives dispensation.

Synligt miljøzonemærke på dieseldrevne køretøjer over 3,5 tons

Dieseldrevne lastbiler og busser med en totalvægt på over 3,5 tons skal være forsynet med et synligt miljøzonemærke, når de kører i en dansk miljøzone. Det gælder både danske indregistrerede køretøjer og fra 1. november 2011 også udenlandske køretøjer.

Skrappe krav til partikeludslip i miljøzonen

I en dansk miljøzone skal lastbiler og busser overholde særligt skrappe krav til partikeludslip eller have et partikelfilter sat på. Filteret skal fjerne mindst 80% af de skadelige sodpartikler fra de store bilers udstødning. Partikler i alle størrelser fanges i filteret. Sodpartikler er mistænkt for at være særligt sundhedsskadelige.

Synligt miljøzonemærke letter kontrollen

De tunge dieselkøretøjer skal være forsynede med et synligt miljøzonemærke, når de kører i en miljøzone. Det gælder alle de danske køretøjer og fra 1. november 2011 gælder mærkekravet også udenlandske køretøjer.

Miljøzonemærket er med til at lette kontrollen af køretøjer i miljøzonerne. Med et miljøzonemærke viser du, at dit køretøj er godkendt til at færdes i en dansk miljøzone. Sådan lettes kontrollen af tunge køretøjer - til gavn for både chauffører og myndigheder.

Miljøzonemærket kendes på dets grønne farve og er individuelt for hvert enkelt køretøj. Mærket kan derfor ikke overdrages eller gælde for flere køretøjer samtidig. Hvert køretøj skal have sit eget miljøzonemærke.

Hvordan rekvireres mærket

Mærket kan fra 1. juli 2011 rekvireres for 89 kr. på www.ecosticker.applusbilsyn.dk eller udleveres af synsvirksomhederne som hidtil, eventuelt i forbindelse med det årlige bilsyn.

Her er der miljøzoner

København og Frederiksberg kommuner fik en miljøzone 1. september 2008. Se et kort over miljøzonen.

I Aalborg Kommune trådte en miljøzone i kraft 1. februar 2009. Se et kort over zonen på kommunens hjemmeside.

Odense fik en miljøzone 1. juli 2010. Læs mere på Odense Kommunes hjemmeside.

Århus fik en miljøzone 1. september 2010. Læs mere på Århus Kommunes Århus Kommunes hjemmeside.

Nyt lovforslag om miljøzoner vedtaget

I juni 2010 vedtog Folketinget en række ændringer og tilføjelser til loven om miljøzoner. Den nye lov indebærer, at de kommuner i Danmark, som allerede har indført en miljøzone, nu får mulighed for at skærpe reglerne i zonerne. Det gælder ikke kun busser og lastbiler, men også varebiler.

Desuden vil andre kommuner i landet fremover få mulighed for at indføre lignende miljøzoner til at beskytte borgerne mod partikelforurening fra trafikken.

Begge muligheder kan iværksættes, hvis det kan dokumenteres, at grænseværdierne for partikler overskrides i kommunerne.
Et tredje element i lovforslaget er en skærpet håndhævelse. Det betyder bl.a., at udenlandske lastbiler og busser bliver omfattet af miljøzonemærkekravet, og at politiet vil kunne kræve ekstraordinære syn på osende køretøjer.
Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse nr. 1189 af 27. september 2016, §§ 15a-e (på Retsinformation)