Hvad er luftforurening?

Luftforureningen er sammensat af en mængde stoffer og gasser, der kommer fra mange forskellige kilder. Luftforureningen påvirker vores helbred og skader naturen. Biler og busser forbrænder benzin og diesel. Skibe fragter bananer, fladskærme og løbesko verden rundt. Ilden i brændeovnen spreder hygge, men desværre også skadelige partikler. Strømmen i computeren og varmen i radiatoren kommer fra store kraftværker, der producerer energi til os alle, men udsender skadelige stoffer på samme tid.

Fabriksskorstene

Hvor kommer luftforureningen fra?

I Danmark kommer luftforureningen primært fra køretøjer, skibe, fritidsfartøjer brændeovne og -kedler, fra erhvervsvirksomheder og fra energiproduktion. I Danmark får vi også skadelige stoffer blæst ind over grænserne. På denne side kan du læse om de danske kilder.

Værd at vide om luftforurening

Forureningen med ultrafine partikler i byerne og nedfaldet af kvælstof i naturen er nogle af de væsentligste problemer her og nu. Luften spredes med vinden over landegrænserne. For at bekæmpe forureningen samarbejder vi internationalt i EU og FN.

Hvilke stoffer forurener?

Luftforureningen i Danmark er sammensat af en mængde stoffer og gasser, der kommer fra mange forskellige kilder. Det meste skaber vi selv. Forureningen kommer fra afbrænding af kul, olie, gas og træ. Desuden kommer der en del forurening fra produktionsprocesser, for eksempel plastik, og fra naturlige kilder som vulkanudbrud og marker.

Effekter på mennesker og miljø

Luftforureningen påvirker helbredet for mennesker og gør skade på naturen. Hvor farlig forureningen er, afhænger både af hvilke stoffer, der er i luften, og hvor store mængder der er. Det er især folk, der i forvejen har problemer med vejrtrækning eller blodkredsløbet, der kan blive påvirket. Dyr og planter mærker også følgerne af forureningen.

Vil du vide mere om luftforurening?

Kan du ikke få nok viden om luften? Så klik dig videre til masser af fakta om forurening.

Kortvisning af den diffuse luftforurening i DK

Spredt eller diffus luftforurening stammer fra en lang række forskellige kilder. Fx biler, fly, tog, decentrale energianlæg og mindre virksomheder m.m.

Den diffuse luftforurening kortlægges ikke ved måling, men på baggrund af beregninger.

Se kortvisning af diffus luftforurening

Kortvisningen imødekommer EU PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) forordningens krav om, at diffuse kilder skal kortlægges geografisk og gøres offentligt tilgængelige.