Partikelfilter betyder lavere afgift

For at få flere til at anskaffe en dieselbil med partikelfilter blev der i 2006 indført et fradrag for nye dieselbiler med lavt partikeludslip.

Diesel skrevet på asfalt

Fradraget i den afgiftspligtige værdi gælder for nye dieseldrevne person- og varebiler, forsynet med partikelfilter, hvor udledningen af partikler ikke overstiger 5 mg pr. km. Den afgiftspligtige værdi nedsættes med 4.000 kr. Desuden gives der et yderligere fradrag i afgiften på 3.500 kr. til at dække udgiften til filteret. 

Fradraget bortfalder, når filtret i 2011 bliver obligatorisk for personbiler og i 2012 for varebiler.

Alle nye personbiler og varebiler, der kører på diesel, og som udleder for mange partikler, får fra 1. januar 2010 et tillæg til vægt- og ejerafgiften på 1.000 kr. årligt. Tillægget gælder de biler, der enten ikke overholder EU-normen om udledning af højst 5 mg partikler pr. kilometer, eller biler der ikke har eftermonteret et effektivt partikelfilter.