Euronormer for bedre miljø

Euronormerne sætter grænser for, hvor meget nye biler må forurene. Et af værktøjerne til at mindske forureningen fra biler, busser og andre køretøjer er de fælles europæiske krav, de såkaldte euro-normer. Euronormerne sætter grænser for, hvor meget nye biler må forurene.

Forurening fra biler

Miljøstyrelsen forhandler euro-normer i EU 

Miljøstyrelsen er på regeringens vegne med til at forhandle reglerne på plads i EU. Alle køretøjer, der sælges i et EU-land, skal overholde euronormerne, uanset hvor de er fabrikeret. I Danmark producerer vi ikke biler, men er på denne måde med til at stille krav til de biler, vi køber fra udenlandske bilfabrikker.

Hvad betyder euronormerne

En bils euronorm fortæller, hvilket EU-direktiv om luftforurening bilen lever op til. Den sikrer, at du overholder en række miljøkrav, når du køber en ny bil.

Når bilen godkendes, tages der højde for bilens almindelige brug. Det vil sige, at kørsel, tomgang og andre ting er regnet med. Gennem særlige afprøvningsmetoder og beregninger kontrollerer man at bilerne overholder grænseværdierne, inden de sættes til salg.

Det er en typegodkendelse af bilerne, og den tager ikke højde for kørte kilometer eller den samlede udledning fra trafikken.

Euronormer med stor effekt

Euronormerne sætter en maksimumgrænse for en række stoffer, som biler sender ud. Alle nye biler, der sælges i EU, må altså ikke forurene mere end det tilladte. En euronorm sætter grænser for, hvor mange stoffer et køretøj må udlede, men stiller ikke krav om bestemt udstyr, som katalysator eller lignende.

For det meste vil det dog være nødvendigt med en katalysator for at overholde grænseværdien for nye køretøjer. Indførslen af euronormer i hele EU har haft stor effekt. Selvom trafikken er steget, er forureningen med partikler, bly og svovl faldet.

Euro 5 udslippet af bl.a. partikler og NO x fra det enkelte køretøj, er nedbragt til under 95 % af niveauet, fra før euro-normerne blev indført i 1992.

Skrappere og skrappere euronormer

Gennem årene er kravene blevet stadig skrappere. Stadig strengere krav betyder at den enkelte bil udleder færre stoffer. Euronormerne begrænser udledningen fra den enkelte bil og ikke fra den samlede trafik.
Se Euronormer for personbiler (for udledningen af NO X og partikler).

De nyeste krav 

Siden 1993 har Euro-normerne reguleret vægten af partikler i udstødningen. Med vedtagelsen af Euro 5-normen i 2010 blev der også sat grænseværdier for antallet af partikler i udstødningen. Euro 6 krav skal overholdes i 2015.

I 2011 blev partikelfilter obligatorisk for dieseldrevne personbiler og i 2012 for varebiler. Bilerne skal have de mest effektive partikelfiltre, der begrænser udslippet af partikler af alle størrelser med tæt på 100 %.

Euronormer for knallerter, græsslåmaskiner, tog og fritidsbåde

EU har også fastsat euronormer for luftforurening fra knallerter og motorcykler, ikke-vejgående maskiner, blandt andet tog, entreprenørmaskiner og havemaskiner, og for fritidsbåde.

CO2 udslip fra biler reguleres i andet direktiv

CO 2 -udslippet fra biler reguleres i andre direktiver.
Det kan du læse mere om på Energistyrelsens hjemmeside .

Love og bekendtgørelser

Når du køber, importerer eller forhandler et nyt køretøj, er det fabrikantens ansvar at euronormen er opfyldt.