Luftforurening fra biler, busser og andre køretøjer

For at begrænse luftforurening fra køretøjer er der indført såkaldte euronormer, der sætter grænser for antallet af partikler i udstødningen. Fodboldtræning, familiebesøg og fragtkørsel. Biler, busser og andre køretøjer er uundværlige i hverdagen. Men det, der gør hverdagen lettere, belaster også miljøet.

Euronormer for bedre miljø
For at begrænse mængden af stoffer, som køretøjerne slipper ud, er der i EU indført fælles grænseværdier for udslip. Det er de såkaldte euronormer, der sætter grænser for forurening fra den enkelte bils motor og for indholdet af bly og svovl i brændstoffet.

Partikelfilter betyder lavere afgift
Alle nye personbiler og varebiler, der kører på diesel, og som udleder for mange partikler, får fra 1. januar 2010 et tillæg til vægt- og ejerafgiften på 1.000 kr. årligt. Tillægget gælder de biler, der enten ikke overholder EU-normen om udledning af højst 5 mg partikler pr. kilometer, eller biler der ikke har eftermonteret et effektivt partikelfilter.

Regulering af brændstoffer
1. januar 2009 blev diesel og benzin uden svovl den eneste valgmulighed, når man tanker bilen i EU. Men allerede fire år før denne dato havde Danmark indført svovlfri brændstoffer på alle tankstationer. I 2004 besluttede Folketinget at lempe afgiften for svovlfri benzin og svovlfri diesel.

Biler i tomgang
Da eventuelle gener normalt vil optræde lokalt i byområder har Kommunerne siden 1982 haft mulighed for at fastsætte regler om biler, der holder med motoren i tomgang. Omkring en tredjedel af de danske kommuner har allerede indført regler om tomgang.

Miljøzoner
Miljøzonerne i Købehavn/Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg stiller skærpede krav til ældre dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler i de indre byer. Miljøzonereglerne medfører krav om partikelfilter for de ældre køretøjer, hvilket bidrager til renere luft i byerne. 

Sådan forebygger vi forurening fra køretøjer
Vores køretøjer sender mange partikler ud i luften. Det giver luftforurening, især i byerne. Med europæisk og dansk regulering kan vi gøre meget for at begrænse forureningen, så vi får ren luft til alle.