Spørgsmål og svar om de nye regler

Der har netop været et lovforslag i høring, som bl.a. omhandler forslag til digital håndhævelse af miljøzonerne i forhold til de nye regler, der gælder fra 1. juli 2020. Hvis lovforslaget bliver vedtaget, vil kontrollen i miljøzonerne fra 1. juli 2020 basere sig på digital aflæsning af nummerplader sammenholdt med oplysninger i køretøjsregisteret. Baseret på dette, vil Miljøstyrelsen derved kunne sende bødeforlæg til køretøjer, som ikke har adgang til miljøzonerne.

 

Indtil den 1. juli 2020 skal tunge køretøjer fortsat have et grønt miljøzonemærke i forruden, som reglerne har været hidtil. Fra og med den 1. juli 2020 skal køretøjet imidlertid ikke længere have et fysisk miljøzonemærke i forruden. Ny lov i høring (16. januar 2020) foreslår, at kontrollen fremover baseres på digital aflæsning af nummerplader sammenholdt med oplysninger i Køretøjsregisteret (det såkaldte DMR).

Ja, alle dieselvarebiler omfattes af de nye miljøzoneregler uanset farven på nummerpladen.

Nej, personbiler er ikke omfattet af de nye regler om miljøzoner. Er du ejer af en ældre dieselpersonbil fra 2006 eller før, har du mulighed for at få en forhøjet skrotningspræmie. Du kan læse mere om skrotningsordningen for ældre dieselbiler her.

Nej, de nye miljøzoneregler omfatter ikke arbejdsmaskiner.

Nej, det er kun de dieseldrevne varebiler, der er omfattet.

De nye miljøzoneregler for dieseldrevne varebiler indfases i tre trin:

  1. Fra og med den 1. juli 2020 skal der på køretøjer være monteret et partikelfilter, medmindre køretøjet er registreret første gang den 1. januar 2007 eller senere.
  2. Fra og med den 1. juli 2022 skal der på køretøjer være monteret et partikelfilter, medmindre køretøjet er registreret første gang den 1. januar 2012 eller senere.
  3. Fra og med den 1. juli 2025 skal der på køretøjer være monteret et partikelfilter, medmindre køretøjet er registreret første gang den 1. september 2016 eller senere.

De nye miljøzoneregler for dieseldrevne lastbiler og busser indfases i to trin:

  1. Fra og med den 1. juli 2020 skal der på køretøjer være monteret et partikelfilter, medmindre køretøjet er registreret første gang den 1. oktober 2009.
  2. Fra og med den 1. juli 2022 skal der på køretøjer være monteret et partikelfilter, medmindre køretøjet er registreret første gang den 1. januar 2014.

En dieseldreven autocamper over 3,5 ton som er indrettet til at benyttes af mere end ni personer, føreren medregnet, defineres som en bus og er dermed omfattet.

Køretøjer, der ikke lever op til datokravene om første registreringsdato eller EURO-norm, kan på linje med de gældende regler få adgang til miljøzoner, hvis de har monteret et partikelfilter.

Dieselvarebiler med partikelfilter vil samtidig undgå den årlige partikelfilterafgift.

I København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg, som allerede har etableret miljøzoner, vil de nye skærpede miljøkrav også gælde.

Kommunerne kunne inden 1. juli 2019 vælge at nedlægge deres nuværende miljøzoner. Ingen af kommunerne har dog valgt at gøre dette.

Fra 1. juli 2019 til 1. juli 2020 kan miljøzonen ikke nedlægges. Efter 1. juli 2020 kan en miljøzone kun ophæves, når partikeludledning og filterkrav reelt ingen miljømæssig betydning har.

Ja, i særlige tilfælde vil Miljøstyrelsen fortsat kunne meddele dispensation.

De nærmere regler om dispensationsadgangen, og hvad en dispensationsansøgning skal indeholde, er fastsat i bekendtgørelse nr 1059 af 22/10/2019 om krav til dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. efter de samme principper, som i dag gælder for lastbiler og busser. Du kan læse mere om reglerne her.

Nej, men for dieselvarebiler med partikelfilter vil man undgå den årlige partikelfilterafgift.

Den trinvise indfasning skyldes, at de berørte køretøjsejere dermed har mere tid til at indrette sig på de nye krav.

Nej, der er alene fastsat regler om eftermontering af partikelfilter.

Der er en ny lov i høring (16. januar 2020), der foreslår at undtage Euro 5- og EEV-tunge køretøjer i forhold til trin 1.

I lovforslaget foreslås, at lastbiler og busser, der opfylder Euro 5- og EEV-normen, har adgang til miljøzoner uanset, hvornår de blev registreret første gang. Dermed vil alle lastbiler og busser, der opfylder Euro 5- og EEV-normen, have adgang til miljøzonerne i perioden 1. juli 2020 til og med 30. juni 2022. Der foreslås ingen ændring i de krav, der gælder fra 1. juli 2022. Undtagelsen betyder, at der ikke skal søges om dispensation for de nævnte køretøjer frem til 1. juli 2022, såfremt lovforslaget vedtages.

Veterankøretøjer er nævnt i § 37 i BEK nr 1059 af 22/10/2019 om krav til dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. Føreren af et køretøj, der er indregistreret som veterankøretøj, skal ved anvendelse af køretøjet i en miljøzone kunne fremvise dokumentation for, at køretøjet opfylder betingelserne for at være veterankøretøj. Et køretøj er således ikke omfattet af kravene i miljøzonen, såfremt føreren af køretøjet kan dokumentere, at køretøjet er korrekt indregistreret til veterankørsel, og veterankøretøjet kan derfor bruges i miljøzonerne. Miljøstyrelsen skal i den forbindelse bemærke, at der er hjemmel til bødestraf, såfremt et veterankøretøj benyttes i strid med reglerne for veterankørsel jf. BEK nr 1643 af 17/12/2018 om registrering af køretøjer.

Ja, hvis varebilen på hvide nummerplader er dieseldreven, så er den også omfattet. De nye regler gælder alle dieseldrevne varebiler uanset farven på nummerpladen.

Vil du vide mere?

Læs mere om miljøzonerne i: